Uppvärmning via olika lösningar på taket

Classic Solar Thermo Roof från Ruukki som lanserades förra året är världens första solvärmetak för villabruk. Taket producerar energi för uppvärmning av både bruksvatten och själva byggnaden.

Att privatpersoner kan producera sin egen el och uppvärmning via olika lösningar på taket är något som uppmärksammas mer och mer. Sverige har bättre förutsättningar för detta än många tror och det kommer hela tiden flera olika lösningar för att det ska fungera tillfredsställa tillsammans med olika hustyper och övriga värmesystem. Här får ni några tips på solenergitak men också en takvariant som är grön och grönskande på riktigt.

Stefan Johansson från Solenergiteknik summerar här vad solenergi egentligen är och svarar på frågor om vad de har för lösningar för ett smartare hustak.
Sol som energikälla, hur fungerar det egentligen?
Solstrålning absorberas i en solpanel och omvandlas till energi. Grundläggande så används två olika typer av solpaneler, antingen för sol-elproduktion eller för produktion av varmvatten.
Hur bra är vi svenskar på att ta tillvara solenergi?
Vi är duktiga jämfört med Norge och Finland men extremt dåliga jämfört med Danmark eller Tyskland.
Vad är ett energismart hem enligt dig?
Inte ett passivhus med risk för mögel och andra problem på grund av en kritisk och riskabel huskonstruktion. Däremot ett bra isolerat hus, ett lågenergihus där man kombinerar solenergi och värmepump med ventilationsåtervinning, detta blir på alla sätt ett roligare och bättre hus än passivhuset och dessutom till ett lägre pris! Passivhus är en fin ide men fungerar dåligt i praktiken.
Vilka olika varianter har ni för att skapa mer energismarta hus?
Vi har flera varianter för energirenovering och för nyproducerade hus, allt ifrån solpaket som kan kombineras med alla fabrikat av värmepumpar till mer kompletta paket. De vanligaste kompletta kombinationerna är sol- och värmepumpspaket, pellets- och solpaket och ved- och solpaket.
För vem passar vilken lösning?
Två exempel. För nyproducerat hus så passar oftast sol-el ihop med värmepump bäst. För hus med befintlig vedpanna och befintlig ackumulatortank så passar ofta solvärme bäst, detta laddar man då in i vedpannans tank.

Torgny Henriksson från Byggros beskriver hur deras gröna tak och sedumtak fungerar och ger inspiration för dig som vil ha ett grönt tak på riktigt.
Beskriv lite kring hur era gröna tak fungerar?
Med gröna tak menar man ofta sedumtak. Vi vill gärna benämna det ”grönyta på bjälklag”. På taket, bjälklaget, kan man sen göra olika grönytor så som sedumtak, extensiva eller semi-intensiva med gräs, rabatter och dylikt och slutligen finns det intensiva varianter med buskar och träd. Begränsande är oftast hur mycket bjälklaget tål viktmässigt. Extensiva tak klarar sig nästan utan tillsyn medan intensiva kräver samma skötsel som vilken trädgård som helst. Uppbyggnaden är att i botten ha ett skyddande lager geotextil som skydd för tätskiktet, på detta ett vattenhållande och dränerande lager. Därefter påförs en speciell jordblandning som är lätt och samtidigt håller så mycket vatten som möjligt. Vill man ha sedum kan denna antigen sås på plats eller komma som färdigetablerad sedummatta.
På vilket sätt gynnar det miljön?
Lite olika beroende på val av växter så påverkas miljön olika. Sedummattan som är den tunnaste varianten av grönt tak ger vinster i form av att dagvattnet hålls kvar på taket och avlastar då dagvattennätet vid kraftig nederbörd. Ger också en viss biologisk mångfald för humlor och bin. Går man upp i tjocklek på jordsubstrat och vikt så kan man odla gräs, perenner mm och detta ger fler fördela rent miljömässigt vad avser biologisk mångfald, växter tar upp koloxid och avger syre och ger bättre tillbakahållning av dagvatten.
Varför välja ett grönt tak/sedumtak?
Grönt tak skyddar tätskiktet framförallt mot UV-ljus. Ger psykologiska fördelar för människan med en grön miljö. Dämpar en del buller. Buffrar regnvatten. Gör att behovet av kylning av byggnaden sommartid minskar och sparar därmed el för drift av kylanordning.
För vilka hus passar era tak?
Jag brukar säga att ju plattare tak desto bättre, okej upp till 15 graders lutning och även möjligt att anlägga upp till cirka 35-40 grader – men rekommenderas inte.
Hur svårt är det att anlägga?
Som att bygga en Billybokhylla från Ikea, enkelt och man använder en handledning som skickas med produkten. Har man bara viss trädgårdsvana ser jag inga problem.
Vilka nackdelar finns?
Hm, ja det vore i sådana fall om man någon gång i framtiden vill byta tätskikt. Då måste det gröna avlägsnas och det kan vara svårt att återanvända.
Hur underhåller man taket på bästa sätt?
Extensiva sedumtak, den tunnaste varianten bör gödas med långtidsgödsel en gång per år. Intensiva gröna tak sköts som vilken trädgård som helst.

Företaget Soltech Energy har ett system där man i stället för traditionella takpannor i betong eller tegel använder takpannor i glas. Energin från solen som fångas upp leds därefter in i huset och integreras med husets befintliga system för uppvärmning. Systemet är utvecklat för att kunna integreras med husets befintliga energilösning, oavsett om det är en bergvärmepump, luftvärmepump, pelletspanna, oljepanna eller elpanna.

Varför inte skapa lite extra grönska på bastutaket? Här ser ni en inspirationsbild på bastumodellen original från Arjan Sauna by Sommarnöjen. Pris nyckelfärdig med inredning, isolering, uppvärmning och ytbehandling från 189 000 kr.

 

Extensivt tak. Foto: Byggros.

Elbranschen har länge arbetat för att det ska bli så enkelt som möjligt för privatpersoner att kunna producera sin egen el. Svensk Energi är därför glada att Skatteverket nu, på begäran från Svensk Energi och företag i branschen, kommer med ett förtydligande om vad som gäller skattemässigt vid försäljning av den el man har producerat med en solcellsanläggning på villa eller fritidshus som är privatbostad. Läs mer på svenskenergi.se. Att privatpersoner kan producera sin egen el och uppvärmning via olika lösningar på taket är något som uppmärksammas mer och mer. Sverige har bättre förutsättningar för uppvärmning  än många tror och det kommer hela tiden flera olika lösningar för att det ska fungera tillfredsställa tillsammans med olika hustyper och övriga värmesystem.
Text Malin Johansson
 

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar