Grund

Paroc

PAROC

Paroc har flera förslag på lösningar för källarväggar och grunder. Grunden är den understa och mest viktiga komponenten i hela byggnadskonstruktionen. Det är också den byggnadsdel som är svårast att ändra efter att byggnaden har uppförts, så det är viktigt att den är korrekt utformad och väl isolerad redan från början.

 

 

Rockwool

ROCKWOOL

Rockwool erbjuder en rad produkter och lösningar för isolering. Med isolering från Rockwool får du en rad fördelar förutom värmeisolering. Såsom brandmotstånd, minskning av buller, fukt- och vattenbeständighet som varar hela byggnadens livslängd.

 

 

Icopal

ICOPAL

Källarytterväggar, grundplatta och bjälklag under eller i kontakt med marken utsätts ständigt för fukt. Tränger fukt in i konstruktionen kan både skador och dålig lukt uppstå. Ett annat problem kan vara inläckage av markradon som ökar risken för lungcancer. Icopal hjälper dig att lösa problematik av dessa slag.

 

 

Leca

LECA

Leca är en enkel produkt, men lösningarna är innovativa. Ensamt är det ett enda korn expanderad lera, men kombinerat i ett aggregat blir dess möjligheter många – det kan lägga grunden för en konstruktion, bygga vägar och väggar eller utveckla dräneringslösningar.