Fasad

Stone Co Fasad

STONE CO.

Fasadsten är en okomplicerad produkt gjuten av sand, cement, pimpsten och naturens eget färgpigment järnoxid. Men samtidigt otroligt svår att tillverka med ett perfekt resultat. Stone Co. erbjuder det patenterade originalet från världens största och äldsta tillverkare i USA. Över 50 års tillverkning har förfinat produkten till perfektion. T.o.m. erfarna stensättare tappar hakan när de får höra att det inte är natursten de håller i sin hand.

 

 

EnergiJägarna & Dorocell

ENERGIJÄGARNA & DOROCELL

Thermomur® från Energijägarna & Dorocell AB är ett väggsystem baserat på formsatta block av Expanderad PolyStyren (EPS). Materialet är lätt att arbeta med och har låg vikt. Blocken staplas som byggklossar och fylls med betong. Efter gjutning fås en lufttät konstruktion utan köldbryggor vilken kan bekläs in- och utvändigt.

 

 

Steni

STENI

Färg, form och struktur. Med STENI fasadskivor kan du sätta din egen prägel på fastigheten – oavsett om du bygger nytt eller renoverar. När du väljer STENI får du en miljövänlig kvalitetsprodukt med 40 års funktionsgaranti.

 

 

fuktspärrteknik

FUKTSPÄRRTEKNIK

FuktSpärrTeknik har fuktskyddet för din källare. En källarvägg utsätts för fuktangrepp av byggfukt, regn och smältvatten. Angrepp som kan ge upphov till fuktskador som i sin tur leder till såväl dålig lukt som till hälsoproblem i värsta fall. En fuktig källarvägg har också en försämrad värmeisolerande förmåga. Med fuktspärrsprodukter ger du fukten en väg ut, men ingen väg in.

 

 

Sioo:x

SIOO:X

Premium Träskydd Panel och Premium Ytskydd Panel från Sioo:x stärker träpanelen på ditt hus och ger den en silvergrå lyster som kommer inspirera och bli en trendsättare för hela grannskapet under väldigt lång tid.