Energisnålt hem minimerar värmebehovet och kostnaderna

Om du känner att lägenhet lockar så ploppar det upp fler och fler klimatsmarta boenden. Exempelvis så ska 36 nya bostäder stå klara på Gärdet i Stockholm. Tillsammans med bostadsutvecklingsbolaget Patriam har Semrén & Månsson ritat de exklusiva och hållbara lägenheterna. Här ser ni det vackra orangeriet.

Vårt förändrade klimat, stigande elpriser och debatter kring klimatsmart leverne har både skapat kontinuerligt ändrade regler kring energisnålt byggande av bostäder – samtidigt som klimatsmarta hus och lägenheter blir mer och mer efterfrågat. Här ger vi dig en introduktion för att både inspirera samt klargöra begrepp, för att till en början, göra dig mer energismart rent teoretiskt.

Vad innebär ett energisnålt hus? Att bygga energisnåla hus är ett hett ämne som blir mer och mer förekommande på agendan. Begreppet lågenergihus är ett samlingsnamn som har använts under en lång tid och ett energisnålt hus syftar kort och gott på byggnader som använder mindre mängd energi än vad byggnormen kräver. Grunden till ett energisnålt byggande skapas läggs genom att minimera värmebehovet och behovet av komfortkyla. Det gäller att bygga ett välisolerat och tätt klimatskal med god ventilation. Passformen under monteringen är en viktig parameter. Även planlösningens utformning, val av fönster och hur huset placeras på tomten påverkar energibehovet. Steg två i processen handlar om att minimera elbehovet. Genom att välja energieffektiva hushållsapparater och lågenergilampor minimeras elbehovet i huset. Härefter gäller det att fokusera på att solenergin nyttjas dels genom hur huset placeras på tomten, fönsterplacering och genom solfångare på taket. Att faktiskt mäta sin energiförbrukning är också viktigt för att du som husägare ska få en uppfattning om hur mycket energi som faktiskt används. Regleringssystem kan hjälpa de som bor i huset att minska sin energianvändning. Sista steget i pyramiden är att välja värmekällan.

Fiskarhedenvillan bygger gedigna stenhus som bland annat ger en god värmebeständighet och därmed är smart ur energisynpunkt. Det energisnåla huset har också lång livslängd och står emot väder och vind. Husmodell A166 byggt i sten är ett tåligt material som har en lång livslängd och till stora delar är underhållsfritt.

Villa Varm har byggt ägarna Malte och Mariannes enplanshus i Kållered, med halvmånefönster och solfångare. Huset förbrukar endast 4000 kWh per år och har ingen värmepump utan uppvärms av solfångare på 12 kvm och en vattenmantlad kakelugn.

Aspliden är ett exempel på ett varmt och energisnålt hus från Eksjöhus med utrustning och tillval för en energibesparing i världsklass.

Förra året lanserade Säkra Hus en helt ny husmodell – ett enplanshus med ett så kallat atrium, en öppen gård i mitten av huset. Huset är ett lågenergihus med en förbrukning som ligger långt under Boverkets nuvarande krav på energiförbrukning och Med solceller på taken kan husen också bli Plusenergihus

Villan Höner har genom åren blivit en av Älvsbyhus mest populära husmodell bland 1,5-planshusen. Planlösningen är öppen och generös med tre sovrum och trivsamt stort kök och badrum. Energiförbrukning med inredd vind, förhöjt väggliv och takkupa i Stockholm ligger på 35,2 kWh/m2/år och oinredd på 43,2 kWh/m2/år.

Fiskarhedenvillan byggde förra året Sveriges första enfamiljsvilla godkänd som passivhus enligt internationell standard. Villan finns i Upplands Väsby och går under namnet Villa Björken. Huset Björken är ritat av arkitekten Hans Eek.

CBI Fastigheter, som har initierat projektet brf Plushusen, genomförde i maj 2014 en undersökning kring svenskarnas attityd till energieffektivt boende i samarbete med Novus. Undersökningen visar att energibesparing i boendet är viktigt för svenskarna och att det finns en stark efterfrågan på energieffektivt boende.

Kyotopyramiden används vid projektering av lågenergihus. Det är en internationellt erkänd modell för energieffektiva byggnadskonstruktioner och har utvecklats i enlighet med Kyotoprotokollets målsättningar. Man börjar längs ner i botten och går uppåt mot toppen.

Olika typer av lågenergihus
Passivhus
Här fokuserar man på att minimera värmeförlusterna genom ett tätt klimatskal och en energieffektiv ventilation. Vid extrem kyla eller om man vill ha varmare inomhus brukar passivhusen ha ett värmebatteri som värmer tilluften.
Nollenergihus
Uppfyller kraven för passivhus men använder dessutom inte mer energi under året än vad den själv tillför. Det kan vara el från solceller eller värme som levereras till ett annat hus eller till fjärrvärmenätet.
Plusenergihus
Huset byggs som ett passivhus men tanken med huset är att det ska producera mer energi än det förbrukar. Teknik som kan användas är solfångare, vind- eller vattenkraft.
Minienergihus
Ett minienergihus byggs med något lägre krav än passivhus. Detta gör att man är friare i den arkitektoniska formgivningen och man kan göra exempelvis vinkelhus med utstickande delar.

 


Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar