Prydligt med putsad fasad som skalbeklädnad

Husmodellen Storås från Götenehus har i detta exempel fasad med putsad fasad

Att vi går mycket efter yta när vi väljer husets framtoning är fakta vi inte kan undvika. Många är tydligt medvetna om vad de önskar för skalbeklädnad på sitt hus och för dig som är ute efter en putsad fasad finns det många val för bästa tillfredställelse.

Efter träpanel är putsad fasad den vanligaste fasadbeklädnaden och huset får med den pustade fasaden ett modernare skal oavsett husets byggmodell. En vanlig missuppfattning är att ett putsat hus är ett stenhus. Men en putsad fasad går att få oavsett om huset har en stomme av sten eller trä. Puts består av sand, vatten, tillsatser och slutligen ett medel som binder samman blandningen som sedan sprutas på fasaden eller muras för hand.
Från trä till stenhus
Det var runt mitten på 1800-talet, då det ansågs vara finare med stenhus, som putsade fasader ökade i användning. Att ha putsad fasad på ett hus av trästomme kallas för ett reveterat hus. Det finns olika varianter av puts där fasaden kan vara nästintill helt slät till att vara grovkornig för mer ytstruktur. Hållbart underhåll
Putsade fasader har lång livslängd, vid ett väl utfört putsarbete håller fasaden i upp till 30 år. Men som med allt man vill bevara i fint skick krävs underhåll och omvårdnad i form av säkerställande kontroller. Något av det viktigaste att kontrollera på en putsad fasad är uppkomna sprickor. Om man misstänker fukt krävs att en putsläggare gör en riktig mätning för att ta reda på att huset mår som det ska. Om renovering av själva putsen krävs är det viktigt att samma teknik används för att matcha husets utseende. Omputsning är avdragsgillt så anlita en murare för bästa resultat!
Förnya med färg!
Funderar du på att förnya skalet på ditt hem med ny färg? Viktigt är att du målar med en färg som är anpassad för just din typ av puts så huset kan andas.
Vi har ställt lite frågor till Hannah Bengtsson på Ekeforshus för att få insikt bakom den putsade fasaden.
Hur viktig är just fasaden vid val av hus?
Valet av fasad är inte alltid det lättaste, men det kan vara en bra början att kika på de hus som finns i omgivningen. Sedan finns det klart för- och nackdelar med både puts- och träfasad. Ett putsat hus behöver inte samma underhåll som ett hus med träfasad, men samtidigt får man inte glömma att det kan vara lättare att själv byta en dålig bräda på ett trähus än vad det är att knacka bort dålig puts och reparera med ny när huset börjar bli lite äldre.
Finns det någon putsad fasad som är extra efterfrågad just nu?
Vi ser ett fortsatt intresse för framförallt ljusa fasader som vitt och grått. Många föredrar en slät fasad vilket innebär lite finkornigare puts, men det är mest en smaksak som man bäst diskuterar med sin husförsäljare eller murare.
Era bästa inledande råd för intressenter av putsade fasader?
De senaste åren har det lagts mycket arbete på att få fram riktigt bra putsfasader som håller i flera år. Tack vare väl tilltagna luftspalter går det sedan en tid tillbaka alldeles utmärkt att putsa hus med både trä- och stenstommar. Fråga mycket, fundera och kika på både nya och äldre putsade hus innan ni gör ert slutliga val.

Näktergalen är en vinkelmodell från Fiskarhedenvillan som här prytts med ljus putsfasad.

En balanserad blandning av trä och puts ser du även här på modellen Anebyhus Platåvägen.

Med Kungshus modell Hasslösund med putsad fasad tar du en traditionell miljö till en modern.

Vitt putshus med laserade träytor som målats med Alcro Puts målningssystem.

Här ser ni en ett hus med putsad fasad i gul nyans från Älvsbyhus.

Nu lanserar Weber det första P-märkta fasadsystemet med glasull från ISOVER och traditionell puts. Fasadsystemet ger en långsiktigt hållbar putsfasad som är fuktsäker, energieffektiv, robust, funktionell och estetisk. Fasadsystemet sparar även boyta och plats och kan användas till såväl nyproduktion som renovering.
Text Malin Johansson

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar