FTX-System med värmeåtervinning

FTX-System
FTX-system REGO-600HE står för mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning.

BJÖRN LANESJÖ FRÅN FTX GRUPPEN BERÄTTAR MER OM HUR ETT FTX-SYSTEM FUNGERAR.

Hur beskriver man enkelt hur FTX-ventilation fungerar?

FTX står för mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning. Systemet suger ut gammal luft ur bostaden genom en värmeväxlare och ut i det fria. Samtidigt trycks ny frisk uteluft in i bostaden genom samma värmeväxlare som då värmer upp luften. Uteluften filtreras dessutom på vägen.

Vilka är de stora fördelarna med FTX?

Dagens moderna finfilter tar bort en stor andel av bakterier, pollen, damm mm som annars finns i luften. FTX är ett mycket effektivt sätt att lösa radonproblem i bostäder med både markradon och radon från byggnadsmaterialet. Värmeåtervinningen sparar tusenlappar per år i ett normalstort hus jämfört med mekanisk frånluft utan värmeåtervinning.

När passar det inte med FTX-ventilation?

I hus som inte används och står ouppvärmda under längre perioder är inte FTX lämpligt. FTX-aggregaten är gjorda att gå kontinuerligt och ska inte stängas av annat än vid service. Om man inte är beredd på att genomföra en omfattande installation i huset så är det inte heller lämpligt med FTX.

Är man beroende av el med ett FTX-system?

FTX-aggregatets fläktar och styrsystem drivs av el så om man får strömavbrott så stannar det. När elen kommer tillbaka startar aggregatet igen.

Kan man beräkna någon generell energibesparing om man installerar FTX-ventilation på en vanlig villa?

Det beror på vilken typ av ventilation man har innan. I ett självdragshus så är luftomsättningen generellt väldigt låg. Då blir det ingen besparing. Det man får istället är ju ett avsevärt bättre inomhusklimat. I ett hus med mekanisk frånluft utan värmeåtervinning kan man spara flera tusen kronor per år i uppvärmningskostnader. Det som påverkar mest är var i landet man bor och hur tätt huset är. Mest sparar man i ett nytt tätt hus i norra Sverige. Även installationen och injusteringen påverkar energibesparingen.

Text Kisse Lindén

 

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar