Fastighetsmarknaden 2018

Hej!

Jag och min tjej har bestämt oss för att flytta ihop och börjar kika på lite olika objekt. Känner oss däremot lite oroliga över hur fastighetsmarknaden ska utveckla sig framöver. Skulle ni rekommendera att vi avvaktar lite för att se vad som händer med priser och utbud eller ska vi slå till direkt? /Lasse

Hejsan! Grattis till ert kommande samboliv. Va kul! När det gäller din fråga angående fastighetsmarknaden har vi bett Erik Myrsten från Carlsson Ring Fastighetsmäklare AB om hjälp.
Hur tror du fastighetsmarknaden kommer att se ut 2018? T ex vad gäller efterfrågan på nybyggt, äldre villor, landsbygd och stadsnära förort mm.?

–Inne storstäderna har man sett en svalare bostadsmarknad den senaste tiden, men det är inget vi har märkt av på landsbygden, vare sig i stadsnära läge eller i mer glesbefolkade områden. Orsaken till detta tror jag är att det främst är psykologiska orsaker (i viss mån i kombination med ett stort utbud) som ligger bakom det lugnare tempot på försäljningarna i innerstäderna, snarare än realekonomiska orsaker. Boräntan är fortsatt mycket låg och arbetsmarknaden har inte försämrats de senaste månaderna. Den avvaktande marknaden i storstäderna kan snarast förklaras av ett flockbeteende. Några börjar att avvakta och snart följer många efter. Särskilt i kombination med nyheter i media om en avvaktande marknad.

Jag ser därför ljust på fastighetsmarknaden

Håller sig ekonomin stark svänger pendeln så småningom över igen och marknaden kommer igång. I grund och botten är det utbud och efterfrågan som styr även på fastighetsmarknaden. Vi hade en liknande nedgång hösten 2008, då effekterna inte heller hann märkas på landsbygden innan marknaden återigen hade återhämtat sig i storstäderna. Jag ser därför ljust på fastighetsmarknaden 2018.
–Det har sålts mycket nyproduktion de senaste åren. Om den trenden ska fortsätta eller inte beror mycket på hur ekonomin utvecklar sig och vad gemene man tror om sin ekonomiska situation framöver. Känns den skakig är det förstås stor risk att man inte vågar ge sig in i ett byggprojekt som kanske tar ett par år att genomföra och är förenat med stora kostnader. Som en följd av detta blir förstås också byggnadstomter i ett sådant scenario mer svårsålda. Fritidshusmarknaden påverkas även den snabbt av en nedgång i ekonomin då ett fritidshus inte, till skillnad från en bostad, är något helt nödvändigt.

Amorteringskraven – vad kommer de ha för effekt på fastighetsmarknaden 2018?

–Detta kan vi endast sia om. Den första omgången av amorteringskrav fick ingen tydlig effekt på marknaden. Återstår att se om införande av ytterligare krav kan få det. Som sagt, till syvende och sist är det utbud och efterfrågan som styr. Hur som helst påverkar detta mindre på landsbygden där köpeskillingarna generellt sett är lägre än inne i storstäderna. Min erfarenhet är också att bankerna sedan länge själva har som grundprincip att inte lämna amorteringsfria lån.

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar