Bygga nytt hus del 2 vi visar steg för steg

Bygga nytt hus del 2

Bygga nytt hus del 2. Tvåplansvillan Move #302 med välplanerad entré och genomsikt ut i trädgården. Vardagsrum med fina hörnfönster intill kök med dörr till uteplatsen. Utöver det sovrum som kan användas som gäst/arbetsrum på entréplanet, finns tre sovrum på överplan tillsammans med allrum, badrum och klädkammare. Fån 2 439 000 kr med totalentreprenad hos Movehome.

Hur ska det byggas

Text: Kisse Lindén

När man ska bygga ett hus måste man välja hur mycket ansvar och arbete man själv vill lägga. Man brukar prata om tre olika entreprenadformer; totalentreprenad, generalentreprenad och delad entreprenad.

Man kan se entreprenadformerna som en slags ansvarsfördelning för bygget. Med tanke på vilket stort projekt det är att bygga ett hus är det inte överraskande att de flesta villor idag byggs med totalentreprenad. Då skriver man ett enda kontrakt med ett företag som bär ansvaret för hela byggprocessen från markarbetet ända fram till överlämnandet av nyckeln. Totalentreprenören anlitar i sin tur olika fackmän, så kallade underentreprenörer, för att utföra arbeten på huset. Det är dock fortfarande alltid totalentreprenören som ansvarar för att arbetet blir rätt utfört och klart i tid.

Generalentreprenad eller delad entreprenad är två andra entreprenadformer. Varför skulle man vilja använda sig av dessa då? En anledning är att om man lägger ner fler timmar själv i byggprocessen kan man få en billigare slutnota. Men samtidigt ska man vara medveten om att man tar en högre risk och om fel skulle upptäckas vid slutbesiktningen så kan det vara svårt att avgöra vem som är ansvarig.

Delad entreprenad kan vara ett alternativ för den som tänker utföra vissa arbeten själv eller ta hjälp av exempelvis vänner. Det kan spara en hel del pengar och man bär själv ansvaret för projektledning och att de arbeten man utför blir korrekta gjorda. Man upphandlar själv entreprenörerna och ser till att de utför sitt arbete enligt byggplanen. Det är alltså viktigt att man skriver tydliga kontrakt som reglerar vem som har ansvar för vad. Man är också skyldig att teckna en olycksfallsförsäkring så att man har skydd om något skulle hända på byggplatsen.

Totalentreprenad

Har man valt att bygga sitt hus med totalentreprenad så görs den slutliga beställningen av huset hos tillverkaren. Den omfattar alla handlingar som definitivt fastställer husets totala utförande. Beställningen inkluderar saker som fasad, takpannor, innerdörrar, golv, hushållsmaskiner och inte minst köks- och badrumsinredning. I samband med att den görs beställs allt material samt grund – och installationsritningar för el och VVS. Kopior av dessa skickas sedan vidare till försäkringsbolaget som tecknar den obligatoriska färdigställandeförsäkringen för huset. Minst sex veckor innan arbetet på byggplatsen påbörjas vill många hustillverkare ha ett intyg på säkerhet för betalningen, en så kallad spärrförbindelse. Den beställer man hos sin bank och skickas sedan vidare till hustillverkaren. Beloppet på intyget ska motsvara avtalsbeloppet efter den slutliga beställningen, plus kostnader för eventuell indexuppräkning och eventuellt extra markarbeten.

Finansiering

När man bygger ett nytt hus finansieras det både med byggnadskreditiv och långfristiga lån. Med byggnadskreditiv menas en form av checkkredit, och är till för att klara de löpande betalningarna under byggtiden. Fakturor kopplade till husbygget skickas till byggherren och efter att de har kontrollerats skickas de vidare till banken som ser till att de betalas på förfallodagen. När huset är färdigbyggt så förs krediten över till ett bolån.

Slutbesiktning

När byggherren anser att det nya huset är helt färdigbyggt är det dags för slutbesiktning, eller entreprenadbesiktning. Besiktningen ska utföras av en oberoende besiktningsman som går igenom huset och kontrollerar att allt har gått rätt till. Slutbesiktningen ska utgå från det eller de entreprenadavtal som finns upprättade och besiktningsmannen avgör om huset byggts efter de överenskommelser som finns. Om besiktningsmannen upptäcker betydande fel så underkänns entreprenaden. Dessa fel ska åtgärdas inom två månader. Då görs en ny besiktning.

Godkänns entreprenaden så anses entreprenadtiden avslutad och ansvaret för skador på huset övergår till byggherren. Nu börjar även garantitiden och entreprenören får sin slutlikvid.

Bygga nytt hus del 2

 

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar