Bygga nytt hus del 1 vi visar steg för steg

Bygga nytt hus del 1

Bygga nytt hus del 1. Mjöbäcksvillan lanserade för några år sedan konceptet First Choice med tre olika husmodeller. Konceptet innebär en begränsning av antalet produktval och att husen har fasta planlösningar som innebär en enklare produktion som i sin tur gör att köparen får en uppgraderad standard till lägre pris. Priset för byggsats startar vid 899 000 kr för en komplett materialleverans.

Att bygga hus handlar mycket om val. Var ska det byggas?

Hur ska huset se ut för att det ska fungera idag och om tio år? Oavsett val och frågeställningar så är själva byggprocessen densamma. Vi tittar på hur den ser ut.

Text: Kisse Lindén

Innan man bestämmer sig för att bygga sitt drömhus gäller det att hitta platsen där det ska byggas. Det är inte alltid så lätt och kan ta sin tid. Man kan aldrig ändra på läget på huset i framtiden så valet av tomt är ett viktigt val. Vill man ha mycket sol eller utsikt eller kanske närhet till bussen? Vad det än må vara så ska man tänka igenom vad som är viktigt och göra en prioriteringslista. Det troliga är att man måste göra avkall på något men då blir det ett medvetet val.

Prata med banken

När man väl har bestämt sig för en tomt och checkat av med kommunen så man vet att den går att bygga på, så kommer själva planeringen av huset. Men för att kunna gå vidare med det så måste man ha banken med sig för att få ett lånelöfte. Man kan se det som en budgetskiss som visar hur mycket pengar man har för att finansiera sin husdröm. Det är viktigt att ta med allt i sin budget som tomtköp, markarbete, bygglov, arkitekt, kontrollansvarig och anslutningsavgifter, alltså inte bara kostnaden för själva huset.

Glöm inte att räkna med anslutningsavgift för el. Den varierar beroende på avstånd till närmaste anslutningspunkt och hur mycket ström (Ampere) man behöver till sitt hus. Ta kontakt med elnätsbolaget och få de prisuppgifter som ska tas med i budgeten Tänk sen på att beställa anslutningen i god tid innan byggstart. Man behöver el till byggarbetsplatsen och det kan dröja några månader innan allt är klart.

Även om det finns vatten och avlopp framdragen till tomten behöver man betala en anslutningsavgift. Det är kommunen som bestämmer avgiften och enligt Avloppsguiden är det stora skillnader mellan kommunerna med ett medelpris på 122 000 kronor. Att anlägga enskilt avlopp kostar mellan 70 000 kronor och 130 000 kronor. Har man inte råd att finansiera kostnaden är kommunen enligt lag skyldiga att erbjuda ett V/A-lån.

Rita huset och sök bygglov

Beställ en detaljplan från kommunen över tomten och det närliggande området. Den reglerar hur ett begränsat område i en kommun ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. I planen specificeras allt från antal våningar, till takvinkel och ibland till och med vilken kulör husen tillåts ha. Man måste ta hänsyn till detaljplanen när man ritar huset och den är juridiskt bindande vid prövning av bygglov. Generella regler kring placering av bostadshus är att det inte får placeras för nära tomtgränsen. I normala fall är minsta tillåtna avstånd 4,5 meter. Andra begränsningar på marken avseende bebyggelse markeras på detaljplanen med prickar, kors eller ringar. Det kan även behövas marklov från kommunen om det behövs grävas, schaktas eller ändras höjdläge på tomten.

Tänk igenom behoven

Innan man börjar med själva planritningen på huset så gäller det att tänka igenom sina och familjens behov i det vardagliga livet. Både i nuläget men också framtida behov, låt säga om tio år kanske. Det är bra att göra det så att huset lätt kan anpassas till ändrade behov. När planritningen väl är färdig och man har bestämt hur huset ska se ut så är det dags att söka bygglov. För att Byggnadsnämnden i kommunen ska kunna bevilja ett bygglov behöver de ritningar som visar hur huset ska se ut och placeringen på tomten för att säkerställa att det följer detaljplanen. Det kan ta upp till tio veckor för kommunen att besluta i ett bygglovsärende och handläggningstiden förlängs om det behövs göras några ändringar eller justeringar. De närmaste grannarna kommer även att få yttra sig om bygglovet så det är bra att checka av med dem innan. Bygglovskostnaden kan variera från kommun till kommun och tillståndet är tidsbegränsat. Man måste ha börjat bygga inom två år och vara klar inom fem. Köper man huset genom en etablerad hustillverkare sköter de bygglovsansökan, annars måste man själv anlita en arkitekt som gör ritningarna på huset som ska skicka in till kommunen. Bygglovsansökan kan kosta mellan 20 000 kronor till 30 000 kronor plus kostnader för ritningar.

Bygga nytt hus del 1

 

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar