Några goda råd inför valet av nytt värmesystem

Några goda råd inför valet av nytt värmesystem

Vi skulle kunna presentera en generell och rationellt grundad prisjämförelse för olika system för att du enkelt ska kunna välja rätt värmesystem för ditt hem. Men så enkelt är det inte. Processen att byta ut värmesystemet är lång och det handlar om specifika, personliga och individuella utgångspunkter för varje hushåll.
Detta på grund av att ett värmesystems tekniska förmågor och fördelar inte säger någonting om man inte placerar den i exakt det sammanhang den ska installeras. Så passa också på att prata med andra husägare och familjer som ändrat uppvärmning för att se hur de gått tillväga och hur de kom fram till sitt val. En av de viktigaste aspekterna är att man ska tänka långsiktigt. Både omgivningen och även familjeförhållandena kan ändras och då kanske det man valt inte längre fungerar inom kort. Det ska också vara fokus på flexibilitet och miljön. Det system man väljer ska göra det möjligt att förändra uppvärmningssätt och växla mellan energislag. Det enda vi med säkerhet kan säga är att om du har en villa som värms upp med direktel eller olja – då är det dags att göra en förändring.
Energibesiktning Innan ni börjar fundera över vilket system ni behöver är det dags för en energibesiktning. Här upptäcks onödiga energibovar och eventuella felkonstruktioner. Har ni ovanligt hög energiförbrukning är det inte alltid byte av värmesystemet som är steg ett. Energiboven behöver hittas, utredas och åtgärdas. Detta ger även besparingar men ökar också husets värde redan innan värmesystemet bytts ut. Skaffa alltid siffror över husets förbrukning av energi innan val av nytt system, helst ett år bakåt i tiden eller mer och speciellt om du ska installera berg- eller jordvärme. Detta eftersom det nya energisystemet ska kunna dimensioneras efter hushållets värmebehov. Det bästa sättet att göra investeringen av ditt nya värmesystem lönsamt är att kombinera med att först göra alla de möjliga energisparande åtgärder ni kan. Alla små besparingar gör resultat i det stora hela. Ni kan exempelvis börja med följande:
Sänk temperaturen inomhus. För att vi ska må som bäst rekommenderas +21°C och majoriteten har runt +23°C. Detta ger en besparing på cirka 5 procent av husets värmebehov.
Byt ut alla lampor till lågenergilampor. En generell uppskattning är att ni sparar 500-1000 kWh per år i en normalstor villa. Välj till exempel mer snålspolande duschhandtag och spara på så vis in på era varmvattenkostnader. Ju fler familjemedlemmar desto större sparande.
Har huset gamla termostater? Byt till nya som är känsligare och reagerar snabbare för en mer energisparande rumstemperatur.
Täta fönster och dörrar genom att snabbt och enkelt byta ut tätningslisterna. Har ni något att spara genom att tilläggsisolera? Om ni har tunt lager isolering i vindbjälklaget kan mycket sparas med relativt liten investering.

Tips! Innan installationer eller andra åtgärder sätts påbörjas – kontakta din kommuns energi- och klimatrådgivare för gratis, värdefull rådgivning. Gå även in på www.energimyndigheten.se och använd deras energikalkyl.

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar