Allt du behöver veta om värmesystem

VAL AV UPPVÄRMNINGSSÄTT

När energibehovs retts ut är det dags att fundera över vilken typ av värmesystem som kan vara det bäst lämpade. Börja med att göra noggranna undersökningar och jämför vad som passar ert hushåll bäst beroende på era möjligheter och önskade resultat. Fundera över saker som: Husets förutsättningar gällande storlek, utformning och planlösning. Husets läge och omgivande klimat. Placering – var får nya systemet plats? Vilka förändringar i själva husets form är du villig att göra för nya värmesystemet? Hur ska systemet främst användas? Hur mycket tid vill du avsätta för att driva systemet? Hur tekniskt avancerat får det vara? Hur länge panerar ni bo kvar där objektet ska installeras? Hur vill ni försörja systemet om ni behöver ved/pellets osv?

VILLA MED VATTENBURET SYSTEM
Har du ett vattenburet system i villan idag? Då finns följande exempel att byta till:
Vedpanna
Överlägset billigast att byta till men kräver jobb i form av att hugga ved. Miljövänligt alternativ om du eldar på rätt sätt och pannan är miljöcertifierad.
Fjärrvärme
Denna åtgärd har låg investeringskostnad och kräver heller ingen skötsel för den som inte önskar det. Det är också miljövänligt. Obs. Finns dock endast i tätorter.
Pelletspanna
Ett billigare alternativ till bergvärme. Kräver däremot mer tillsyn och skötsel. I snitt kan man räkna med 2 timmar på en månad i jämförelse med värmepumpar. Även detta är ett bra alternativ för miljön.
Bergvärmepump
Lång livslängd på runt 20-20 år och skötselfritt system och ingen skötsel krävs. Dock nackdel miljömässigt om du inte har el från förnybara källor eftersom mycket el krävs för driften.
Luft/vatten värmepump
Billigare än bergvärmepumpen, men kortare livslängd på 15-20 år. Förbrukar än mer el än bergvärmepumpen. Jordvärmepump
Har du stor tomtytan är detta ett bra val och är ofta billigare än bergvärme. Förbrukar relativt mycket el.
Solfångare
Detta är ett möjligt komplement till alla ovanstående värmesystem. Det är i sig själv ett totalt miljövänligt val och skapar gratis energi 20-30 år framåt i tiden.

VILLA MED DIREKTVERKANDE EL
Har du ett system i huset med direktverkande el och inte konverterar till vattenburet kan du välja:
1. Pelletskamin
2. Luft/luft-värmepump
3. Solfångare som möjligt komplement.
4 tips inför installationen
1. Anlita certifierad installatör!
2. Ta in flera offerter och jämför priser. Se även till att träffa olika installatörer för att få en personlig uppfattning.
3. Kräv ordentliga avtal utan risk för tvetydigheter. Se även till att vad som gäller för diverse garantier finns med.
4. Spara kvitton på allt ni betalar!

OBS! Största faran är att anlita fel kompetens. Installeras ditt nya system på fel sätt kan det bli krångel och till och med ge sämre förutsättningar.

Uppvärmning med värmepump
För en värmepump finns det vanligtvis fyra olika sätt att hämta energin, vilket är från berggrunden, luften, marken, i sjövattnet. Här får du en kort beskrivning av hur de fungerar.
1. Bergvärme
Med denna teknik hämtas solenergi som finns lagrad i berggrunden som sedan värmer upp hus och vatten. Hål borras i berget där rör sänks ned till 100-200 meters djup. Och det stämmer inte som myten säger att värmen inte räcker när fler i grannskapet redan har borrat – den lagrade värmen räcker åt alla.
Fördelar: Ingen stor tomt krävs Gör liten åverkan på tomten Hålet i berget har en jämn temperatur hela året. Ger möjlighet även till kyla.
2. Mark/jordvärme
Här tas i stället solenergi lagrad i markytan tillvara. Detta görs via en slang som grävs ner på tomten. Tekniken används med fördel om berggrunden ligger djupt eller om du inte vill/kan borra på din tomt. Slangen grävs ner på cirka en meters djup och läggs i slingor på tomten.
Fördelar:
Kräver ingen borrning Billigare att installera än bergvärme Markslingan har en jämn temperatur hela året. Ger möjlighet till kyla.
3. Sjövärme
Här hämtas solenergi som lagrats i sjövattnet. En slang läggs med tyngder på botten av en sjö eller ett vattendragets botten. Principen är i övrigt densamma som för berg- och markvärme.
Fördelar: Kräver ingen borrning Gör liten åverkan på tomten Slingan i sjön har en jämn temperatur hela året. Ger möjlighet till kyla.
4. Luftvärme
Med luftvärmepump behöver varken borrning eller grävande ske. Energin tas upp från omgivande luft. Vill du ha ett komplett system för både luft och vatten krävs en kombinerad luft/vattenvärmepump.
Fördelar:
Passar dig som inte vill eller kan borra. Billigare alternativ. Ingen åverkan alls på tomten. Vanligtvis krävs ingen anmälningsplikt till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Gå gärna in på http://www.energimyndigheten.se/
Text Malin Johansson

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar