Trädexpert om val av träd, köp och plantering

TrädexpertTrädexpert ger goda råd när du ska köpa ett nytt träd. Här planteras en Skogslind, Tilia Cordata. Ett vackert träd med hjärtformade blad och som blommar med doftande blommor under sommaren. Just denna kom ifrån Blomsterlandet, kostade 750 kr och är härdig i zon 1 – 4. Vill stå i full sol i näringsrik mulljord. Foto: Scharlotte Peppare

TrädgårdsExtra har ställt några frågor till en riktig trädexpert om val av träd, köp och plantering. Petra Löfgren är landskapsarkitekt och förutom kunskaper kring E-plantor vet hon också hur det optimala klätterträdet ser ut!
Hur vet jag att det träd jag köper är friskt och härdigt?

Vänd dig till en kompetent plantskola som har en trädexpert, handelsträdgård eller försäljare, med kunnig personal som kan svara på dina frågor. Förutom den information som personalen ger är det också bra om det finns bifogad information om trädet som talar om det du behöver veta i fråga om ursprung, zonangivelser osv.

Alla växter är anpassade till att växa inom en särskild växtzon och därför behöver du välja ett träd som är anpassat efter just den plats där du vill att det ska stå. Ett träd som hamnar i för arten fel klimat kan lätt drabbas av skador och angrepp. Du behöver också veta om trädet skolats i ett motsvarande klimat. Det händer att träd skolas söder om Sverige, där klimatet är ett annat än vårt, vilket kan göra att de inte utvecklas på ett önskvärt sätt här. För att vara på den säkra sidan finns en särskild kvalitetscertifiering för växter som skolats i Sverige att tillgå, så kallade E-plantor. Dessa bedöms vara odlingsvärda, friska, sortäkta och särskilt lämpade för svenskt klimat.

Det går också att skapa sig en uppfattning om plantans skick genom att själv undersöka om exemplaret är välskött, skadefritt i grenverk och stam, fritt från skadedjur och ohyra och att det inte finns intorkade grenar. Det är också lämpligt att notera om trädet verkar vara i en rimlig storlek i förhållande till ålder. Även bladverket kan ge en fingervisning om trädet mår bra. Ovanligt gula blad skvallrar till exempel ofta om näringsbrist. Tappar plantan blad kan det också bero på vätskebrist. Till sist, se till att försäljaren erbjuder ersättning om plantan inte motsvarar förväntningarna.

Finns det några riktigt viktiga saker att tänka på när man ska plantera träd?

Det första att tänka på är att du väljer ett träd som är anpassat efter det klimat där det ska planteras. Se också till att välja arter som trivs i sol respektive skugga beroende av hur platsen ser ut. Silvriga och grå blad vill till exempel stå soligt, stora blad klarar av mer skuggiga lägen. För att trädet ska utvecklas på ett önskvärt sätt är det nödvändigt att kunskap finns kring de markförhållanden som råder på platsen. Jordens struktur och textur påverkar dess förmåga att transportera och hålla vatten.Det bestämmer också syretillgången i marken. Det är också viktigt att trädet får god tillgång på näring. För att det träd vi planterar ska kunna utvecklas och växa är det nödvändigt att vi skapar rätt utrymme för det, såväl ovan som under marknivå. Ett träd är inte bara det som vi ser med blotta ögat. Därför måste även rötterna, som förser trädet med vatten, luft och näring, ges utrymme för tillväxt. Därmed är växtbädden väldigt viktig för trädplanteringens resultat.

Något annat viktigt att tänka på när man ska plantera träd?

Trädet får inte planteras för djupt. Den övre delen av rotklumpen ska ligga i nivå med eller ca 5-10 cm ovan marknivå. Vattna rikligt. För att ge det nyplanterade trädet stabilitet är det bra att stadga det med trädkäppar. Eventuellt också skydda stammen mot skadeangrepp från till exempel rådjur. För att underlätta den vattenhållande förmågan byggs en jordvall, vattenficka, upp kring stammen där vattnet kan hållas kvar och sakta tillföras trädets rötter.

Jag vill gärna plantera ett träd som om 10 år blir ett roligt klätterträd för mina barnbarn. Vilken sort ska jag välja då.

Spontant skulle jag säga att äppelträd fungerar bra. De är klättervänliga, av lagom storlek och dessutom erbjuder god frukt att äta av och att klättra efter.

Vilket träd skulle du själv vilja plantera i år och varför?

Eftersom jag längtar efter vår och en vacker blomning skulle jag gärna plantera en vacker vinrödblommande Magnolia ’Genie’ hemma för dess direkta skönhets skull. Om jag däremot tänker i ett större perspektiv och i min yrkesroll skulle jag vilja plantera fler stadsträd. Ggärna av olika arter för variationens skull.

Visst går det att köpa ett stort träd! Foto: essungaplantskola.se Niklas Ulfheden

 

Kanske har du ingen egen trädgård ännu, men delar drömmen om en grön oas i din bostadsrättsförening? Gå ihop och satsa på att köpa ett riktigt stort träd. Här är det Bergskörsbär som kommer från Essunga Plantskola. Foto: essungaplantskola.se Niklas Ulfheden

LÄS MER OM VÄXTHUS
LÄS MER OM KÖKSFLÄKTAR
LÄS MER OM HANDDUKSTORKAR

TEXT SCHARLOTTE PEPPARE

 

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar