Gräsmatta – så får du en perfekt gräsmatta att briljera med i grannskapet

Den tid då man kunde bespruta sig till en gräsmatta fri från ogräs, insekter och svampar är över, sedan vi på senare år blivit allt mer miljömedvetna. Här tipsar vi om hur du kan hålla gräsmattan i bra skick på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Och har man lagt otaliga timmar på att få till drömhuset vill man naturligtvis även att trädgården ska vara i prima skick.

Mossa.
En hög grad av mossporer kommer ständigt återfinnas i en gräsmatta eftersom det är den naturliga platsen för mossa. Detta innebär att mossan troligtvis är det allra största problemet vad gäller gräsmattor i vårt klimat. För att i möjligaste mån hindra mossan från att gro bör gräsmattan vara väldrenerad så att den snabbt torkar efter bevattning och regn. Använd även med fördel en gräsuppsamlare vid gräsklippning för att förhindra att ett fuktbevarande skikt bildas på botten av gräsmattan. Välj också gärna en alternativ marktäckare i skuggiga lägen – exempelvis vintergröna eller skuggröna. För att få till en perfekt gräsmatta måste den vara solbelyst större delen av dagen. Oavsett om man använder mossmedel eller mossrivare blir gräset svagt i de skuggiga partierna. Gödsla gräset kontinuerligt – på så vis blir det så kraftigt som möjligt. Klipp också ner mattan till ungefär 3-4 centimeter en gång i veckan. Detta tillvägagångssätt är absolut ingen garanti för en mossfri gräsmatta, men det minimerar riskerna för att få en mossbeväxt gräsmatta. På senhösten brukar mossan i vilket fall som helst, då gräset slutar att växa då jorden når en temperatur omkring 10 grader. Mossan växer ända tills det blir tjäle i marken, och trivs dessutom bäst när det är kallt och vått. Järnsulfatbaserade medel är tillfälligt effektiva mot mossa, men den kommer alltid komma tillbaka oavsett. Det finns en missuppfattning att kalk skulle vara verkningsfullt mot mossa, men det stämmer inte. Kalkindustrin framhäver kalk som ett mossbekämpande medel i sin reklam, men det är alltså verkningslöst.

FR 2318 FA från Jonsered är en ny serie åkgräsklippare. Tillbehörsramen möjliggör enkel växling mellan ett brett sortiment av tillbehör. Förutom flera typer av klippaggregat kan maskinen kompletteras med exempelvis gräsuppsamlare, vagn och trailer. Pris 42 600 kr.

Ogräs.
Maskrosor har en förmåga att bita sig fast i våra gräsmattor, och förutom dessa finns det ett antal arter som tids nog invaderar våra gräsmattor. Den gemensamma nämnaren för dessa ogräsarter är att de har bladen tryckta mot marken – vilket resulterar i att de undgår att åka med i gräsklipparen. De vanligaste ogräsarterna är revsmörblomma, bellis, klofibbla, brunört, daggkåpa, groblad, rölleka, vitklöver och vitgröe. Ogräsättika, tolvprocentig ättiksprit, är ett miljövänligt ogräsmedel som är effektivt mot fröogräs. Upprepade behandlingar kan även vara effektivt mot rotogräs. Duscha cirka 2 dl ogräsättika på varje kvadratmeter av gräsmattan för bästa resultat. Ogräsflamning är en ny metos som på senare år börjat användas på ekologiska grönsaksodlingar. Det innebär att man med en brännare med öppen låga hettar upp ogräset, vilket resulterar i att cellerna skadas och ogräset dör. Det finns två typer av brännare, den ena drivs av gasol och finns i alla möjliga storlekar – alltifrån handverktyg till stora moduler som monteras på maskiner. Den andra varianten av brännare drivs av fotogen och finns enbart som handburen. Det krävs viss övning för att få till ett bra resultat med brännaren, men det är ett bra och effektivt alternativ om man har stora ytor. Har man en liten trädgård fungerar det faktiskt utmärkt att avlägsna ogräset med handverktyg och för hand. Det kan upplevas som jobbigt och krävande, men kan också vara en avkopplande stund ute i trädgården. På stora ytor kan detta alternativ dock bli allt för krävande och oöverkomligt. Utöver dessa metoder finns det kemiska bekämpningsmedel, men av miljöskäl är dessa ingenting som HusExtra rekommenderar.

Gardenas nya robotgräsklippare R50Li och R80Li är perfekta för gräsmattor upp till 500 respektive 800 kvadratmeter. Robotgräsklipparna laddar upp sig själva vid laddstationen, de rakbladsvassa knivarna skär av gräset med stor precision och lämnar sedan kvar gräsklippet som ett naturligt gödningsmedel. Pris 11 900 kr.

Svamp.
Många svampar invaderar gärna våra gräsmattor. Vissa är aktiva på vintern och orsakar snömögel – de dödar gräset på vissa begränsade områden vilket resulterar i vita fläckar på mattan framåt vårkanten. Förr användes kvicksilverbaserade preparat mot svamp men numer finns inga effektiva bekämpningsmedel att tillgå. Även svampar, precis som mossa, trivs i fuktiga miljöer. Svampar trivs även i sura miljöer. Så för att minimera risken för svamp på gräsmattan bör man försäkra sig om att den är väldrenerad, och gärna med en lätt sandig jord. Om man har problem med svamp bör man kalka och gödsla gräsmattan om vartannat, eftersom svamp trivs i sura miljöer hjälper kalken till att motarbeta en sådan miljö.

Gräsmattan är något av det mest näringskrävande som vi har. Mossa i grämattan är ett tydligt tecken på att näringsbalansen inte är rätt. Algomin Gräsgödsel ger en friskare, starkare och grönare gräsmatta och hjälper gräset att konkurrera ut mossan.

Den perfekta gräsmattan är onaturlig.
Det är allt annat än enkelt att anlägga en perfekt gräsmatta. Det är en onaturlig företeelse sett ur ekologisk och biologisk synvinkel, och kräver därmed väldigt mycket sett ur skötselsynpunkt. Dessutom är många kemiska preparat som förr var en förutsättning för en fläckfri matta numer förbjudna, och det av goda skäl. Som står att läsa ovan finns som sagt några saker man bör tänka på för att ge gräsmattan bästa möjliga förutsättningar, och dessa är: Se till att gräsmattan är väldränerad. Gödsla regelbundet. Klipp ner mattan till 3-4 cm en gång i veckan. Kalka om problem med svamp uppstår. Dessa åtgärder är naturliga och någorlunda effektiva för att mattan åtminstone ska hållas i någorlunda gott skick sett över tid.
LÄS MER OM GRILLNING
LÄS MER OM FRITIDSHUS
LÄS MER OM TRÄDGÅRD

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar