Gröna tak är ett samlingsnamn på olika taklösningar som innefattar organiskt material

Sedumtak_Speleboda ny Gröna tak

I denna trädgård har man eftersträvat en innergårds-liknande känsla med mycket grönt och rofyllda rum. Varför inte ta ett steg längre och även sätta grönska på taket? Gröna taksystem finns i många olika utföranden, från den enklaste varianten med sedum eller gräs på taket till mer tekniskt avancerade lösningar, där det är möjligt att bygga upp ett grönt tak med rabatter och plantering. Vi har pratat med Niklas Carlström på företaget BG Byggros, som bland annat anlägger gröna tak, för att ta reda på mer.
Vad är egentligen ett grönt tak?
Gröna tak är ett samlingsnamn på olika taklösningar som innefattar organiskt material. Det kan vara allt från karg sedum till fullvärdiga trädgårdar.
Vad finns det för olika typer av gröna tak?
Enklast är att anlägga ett sedumtak. Det är ett extensivt tak som är motståndskraftigt för väder och vind och kräver väldigt begränsat med underhåll och skötsel. Vi har våra egna sedumodlingar i Danmark, där vi producerar färdiga sedummattor med arter anpassade efter skandinaviska klimatförhållanden. Fördelarna med sedumtak är bland annat följande: – Skötselbehovet är begränsat till 1-2 gånger årligen. – Direkt efter utläggning har man ett grönt levande tak. – Sedumplantorna skiftar färg under året och ger färgsprakande prakt till taket. – Sedumtak går att anlägga på både platta och lutande tak (upp till 45 grader). – Förbättrar, likt alla växter, luftkvaliteten. På större byggnader kan det vara önskvärt att anlägga gröna tak som är mer trädgårdslika och som man kan uppehålla sig på. Då är det en intensiv taklösning man ska gå efter. På intensiva gröna tak kan man anlägga gräsmattor, buskage, rabatter och till och med träd. Ett intensivt tak kan utgöra ett fullvärdigt substitut till en trädgård på marken. Fördelarna med intensiva tak är bland annat följande:
Stor variationsmöjlighet i utformningen.
– Kan hålla betydande mängder vatten och därmed avlasta kloaker.
– Förbättrar luften.
– Isolerar mot kyla och värme, sparar därmed på värmekostnaden.
Finns det några nackdelar?
Det är ingen hemlighet att priset är högre för gröna tak än för traditionella takkonstruktioner. Anlägger man intensiva takträdgårdar så måste man dessutom säkra att taket klarar tyngden då de kan väga upp till cirka 750 kg/kvm (ända upp till 1200 kg om det är tak anlagda i marknivå). Slutligen krävs det något mer skötsel av ett grönt tak än ett vanligt tak, men för extensiva sedumtak handlar det om ett fåtal tillfällen per år och insatsen är inte större än att man klarar av det på egen hand. Utöver det så finns det väldigt få nackdelar med gröna tak. Ett korrekt anlagt grönt tak är även prestandamässigt överlägset ett traditionellt tak, vilket innebär att man får mervärde för pengarna. Dessutom ökar det ju värdet på huset utan att ta mer yta i anspråk.

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar