Klimatsmart hus som ger extremt låga driftskostnader och låg energiförbrukning

På Faluhus värnar man lite extra om miljön. Därför tillverkar man några av marknadens mest klimatsmarta och energisnåla hus med unik väggkonstruktion som ger extremt låga driftskostnader. En lägre energiförbrukning är ett viktigt steg mot minskade utsläpp och en sundare omgivning. I Villa Alsike från Faluhus kan man sova med gott samvete.

Om man ska bygga ett nytt klimatsmart hus och vill tänka lite extra på miljön så finns det många alternativ att välja mellan. Det finna olika kategorier och benämningar som talar om hur energisnålt och klimatsmart ett hus är och det kan verka lite rörigt ibland.

Vi börjar med att bena upp de olika benämningarna på lågenergihus, som är ett samlingsbegrepp för hus med låg energianvändning.
Passivhuset har ett tätt klimatskal, ytterväggar och tak och ett energieffektivt ventilationssystem. Energin som skapar värme kommer från hushållsapparater, människor och solens strålar. Ungefär 70–75 procent av energin som värmer huset är gratis. Vid extrem kyla kan energi behövas tillföras. Passivhus är en standard med flera olika krav som skall uppnås för att byggnaden skall kunna kallas passivhus, bl.a. får tillförd effekt inte överstiga 12 W per kvadratmeter för ett friliggande passivhus.
Nollenergihuset uppfyller samma krav som passivhuset men använder inte mer energi under året än vad det själv tillför. Man kan då producera egen el med hjälp av solceller t.ex.
Plusenergihuset har även detta passivhusstandard men här producerar man mer energi än vad hushållet gör av med, som kan säljas vidare. Här kan man använda energikällor som solceller och vind- eller vattenkraftverk.
Minienergihuset – ett minienergihus byggs med något lägre krav än passivhus. Detta gör att man är friare i den arkitektoniska formgivningen och kan göra t ex vinkelhus med utstickande delar.

Nära Nollenergihuset är den kravnivå som ska gälla all nyproduktion senast 2019. Kriterierna ligger för nuvarande på regeringens bord att bestämma. De flesta husleverantörer eftersträvar oftast att erbjuda så energisnålahus som möjligt till sina kunder då fler och fler blir medvetna om valen och möjligheterna att påverka klimatpåverkan och framtida energiåtgång. Man tjänar på att satsa lite extra för att minska energiförbrukningen för sitt hus. Som kund kan man även påverka materialval och att vara noga med att välja dörrar och fönster med låga U-värden och tjockleken på isolering i väggarna. Vissa byggnadsmaterial är mer klimatsmarta än andra.

Välj klimatsmarta material

Att bygga ett hus i trä är ett klimatsmart val då trä är helt klimatneutralt. Bygger man ett hus i massivt trä, som är ett naturligt och förnyelsebart material, får man även ett hälsosamt inomhusklimat då man undviker plastfolie i väggarna. Väggarna är diffussionsöppna och anpassar sig efter rådande luftfuktighet vilket ger ett mycket sunt hus att bo i. Man kan även välja att bygga huset med träreglar och cellulosaisolering som är en återvunnen pappersprodukt. Det krävs cirka 8 gånger mer energi att framställa mineralull än cellulosaisolering. Invändigt är det bättre att välja råspont, alltså riktigt trä, än det vanliga skivmaterialen som OSB eller spånskivor som ofta innehåller en hel del bindemedel.

Bra val
Att bygga ett nytt hus miljösmart är inte bara bra för miljön, det är också bra för hushålls-ekonomin. Driftskostnaden för att värma upp ett hus är en av de största utgifterna för en villaägare. Innan man ens har startat själva byggandet kan man göra några smarta val som husets placering, isolering, fönster och ventilation.
Att placera huset på en skyddad plats och dörrar och fönster mot söder är det bästa valet ur energisynpunkt. Taket ska gärna ha en lutning på 30– 40 grader och vara vänt mot söder så att man kan utnyttja solceller ultimat.
Uppvärmingssystemet är en mycket viktig fråga, värt att lägga ner extra pengar på och som lönar sig i längden här kan man välja jord- eller bergvärme eller biobränslen i kombination med solfångare.
Gör sedan en provtryckning som kollar att huset är tätt. Ett tätt hus tillsammans med en reglerad ventilation ger ett energieffektivt hus med skönt inomhusklimat.

Några tumregler för klimatsmarta hus
Isolering
Mängden isolering påverkar energiförbrukningen, golvet/grunden bör ha 30 cm isolering, väggen 40 cm och taket 50 cm.
Välj fönster och dörrar med lågt U-värde
Fönstren ska ha U-värde på 0,9 eller lägre. Ytterdörrar bör ha ett U-värde på 0,6. I ett nybyggt hus står ca 35 procent av värmeförlusterna från traditionella fönster. För att minska energiförlusterna bör fönsterarean ligga på 15 procent av golvarean. Om huset byggs i den norra delen av Sverige bör man minska fönsterarean till ca 14 procent.
Effektiv ventilation
En mekanisk till och frånluftsventilation med värmeväxlare, FTX-ventilation kan vara ett lämpligt alternativ. Aggregatet bör ha en verkningsgrad på 85 procent och genom att justera in luftflödena och underhålla ventilationsaggregatet bibehålls verkningsgraden över tiden.
Entrésluss
I gamla hus var det vanligt att man hade en kallfarstu innan man kom in i själva huset. Idag på 2000-talet har den idén börjat komma tillbaka. Genom att bygga en sluss skapas ett vindfång som hindrar att onödig värme läcker ut då man öppnar dörren.

Myresjöhus bygger villor certifierade för miljöbyggnad nivå Silver vilket innebär att de uppfyller kraven om effektiv klimatsmart energianvändning, sunda materialval, tyst inomhusmiljö, god ventilation och hög fuktsäkerhet. Dessutom utrustas husen med solcellspaneler och laddare för elbil.

Smålandsvillan har haft ett aktivt miljötänk sedan husproduktionen startade 1997. Fokus har legat på att få en resursbesparande produktion och energieffektiva hus. Nu tar Smålandsvillan nästa steg genom att erbjuda sina kunder ett grönt tillvalspaket, som lägger grunden för ett ännu mer miljövänligt boende.

Passivhus är ofta en bra affär ur ett totalekonomiskt perspektiv och klimatsmart sätt. Även om själva byggandet kostar några procent mer än ett ”vanligt” hus får man en betydligt lägre driftskostnad och den dag man säljer huset brukar även andrahandsvärdet vara högre. På bilden villa Björken från Fiskarhedenvillan.

Bygg ett klimatsmart hus som skänker dig både värme och god ekonomi genom sänkta energikostnader. Detta kommer från Villa Varm.

XNviillan har ett av marknadens mest energieffektiva klimatsmarta klimatskal.

Text Kisse Lindén
LÄS MER OM ENERGI

 

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar