Ett Attefallshus får maximalt ha fyra meter nockhöjd och 25 kvadratmeter boyta

Funkis 24m2 från Sorselestugan

Attefallshus Funkis 24m2 från Sorselestugan

Ett Attefallshus får maximalt ha fyra meter nockhöjd och 25 kvadratmeter boyta, men trots det är det inget som hindrar att man utformar och använder det som permanentbostad.
Attefallshusen beskrevs som komplementsbostadshus av den dåvarande regeringen. Lagen togs i kraft 2 Juli förra året, vilket innebar att det blev tillåtet att bygga en komplementbyggnad på upp till 25 kvadratmeter i omedelbar närhet till befintligt en- eller tvåbostadshus. Byggnaden kan, och får, användas som permanentbostad, förråd, garage, gäststuga, syateljé eller vad man nu behagar.
Även om inget bygglov krävs, måste bygget dock anmälas till kommunen. Och ett Attefallshus ska alltid vara en kompletterande byggnad till ett redan befintligt bostadshus som innehar bygglov.
Attefallshusen kan uppföras med full bostandard. Både kök och badrum kan och får byggas in. Komplementsbyggnaden får dock inte placeras mindre än 4,5 meter från tomtgränsen utan tillstånd från berörda grannar.
Tanken med Attefallshusen var inte enbart att ge folk enkla möjligheter till mer eget utrymme. Vid framtagandet och beslutandet om dessa togs även bostadsbristen i beaktande. Man ansåg att Attefallshusen har kapacitet att skapa nyare bostäder av det enklare snittet för exempelvis unga och studerande som har svårt att få in en fot på bostadsmarknaden – speciellt i de större orterna.
Detta innebär att det som husägare kan vara en bra affär ur ett ekonomiskt perspektiv att bygga ett Attefallshus, då man kan hyra ut det till exempelvis en student och på några års sikt gå plus på affären i ett totalt perspektiv.
Trots att dessa komplementbyggnader i regel inte kräver något bygglov kan kommunen i vissa fall kräva bygglov för dessa byggnader i de fall som det framgår i områdets detaljplan att området utgörs av värdefull miljö. Om huvudbyggnaden på tomten är särskilt värdefull ut ett konstnärligt,  kulturhistoriskt, historiskt eller miljömässigt perspektiv kan också bygglov utkrävas. Samt om komplementsbyggnaden är i anslutning till flygplats eller övnings- och skjutfält som är av intresse för totalförsvaret.
Tidigare regler och bestämmelser om bygglovsbefriade åtgärder, som exempelvis friggebodar, fortsatte att gälla utan förändringar trots Attefallshusens inträde på scenen under förra året.
VAD SKA MAN TÄNKA PÅ VID UPPFÖRANDE AV ETT ATTEFALLSHUS
LÄS MER OM SMÅ KÖK

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar