Trähus är både vackert och flexibelt

Trähus
Trähus dominerar i stora delar av vårt avlånga land och det beror på att det växer mycket skog i Sverige. Därför faller det sig helt naturligt att de flesta av våra hus är byggda av just trä. Det är ett vackert och levande material med stor flexibilitet. Foto Carlsson Ring Fastighetsmäklare AB

Att bygga i trä är relativt enkelt och materialet är förhållandevis lätt. Det gör att ett hus med trästomme är enkelt att forma exakt som man vill och har en stor flexibilitet. Behöver man bygga ut eller öppna upp så är det sällan några problem. En träkonstruktion väger inte så mycket i jämförelse med ett massivt hus i betong eller ett hus med järnstomme och ett lätt hus kräver ofta mindre markarbete. Det gör att trähuset redan innan stommen är rest är en ekonomisk vinst. Trä är inte bara vackert utan i jämförelse med andra byggmaterial även billigt.

Värna om miljön

Så länge återplantering sker där virket tas för att bygga våra hus bidrar det till att binda koldioxiden i atmosfären. I Sverige är återväxten garanterad enligt lag. Därför ska man se till att virket kommer från Sverige om man väljer att bygga ett nytt hus. Men även i andra länder finns det såklart lagar som reglerar detta. Skogen blir på detta sätt en evig process som skördas och används och ger en positiv miljöeffekt. När huset väl står på plats lagrar även träet i huset koldioxid under hela sin livslängd. När det någon gång ska rivas, helt eller delvis, kan träet återanvändas. Golv och fönster kan tas tillvara och användas i en annan byggnad och på så sätt förlängs koldioxidens lagringstid. Trä kan också materialåtervinnas och användas i till exempel tillverkning av träfiberskivor. Listan på fördelar med att använda trä som byggmaterial kan göras lång. Det är bra för klimatet, för effektiviteten, för kvaliteten, för variationen på arkitekturen, för de som bygger och för de som bor i husen.

Stomme av trä

Ett trähus är byggt av en stomme av trä och där alla reglar är tillverkade av trä. Bara för att det har en fasad av trä betyder inte att det är ett trähus. Äldre hus byggdes ofta av lertegel eller sten som sen kläddes med trä. Moderna hus som på utsidan ser ut som stenhus för det har en fasad av puts eller tegel kan lika gärna ha en stomme av trä och är alltså ett trähus.

Planka för planka

Vill man bygga sitt hus själv och kanske ser det som ett livsprojekt kan man välja att bygga upp det planka för planka. Det tar sin lilla tid och kan därför bli kostsamt men samtidigt blir det unikt i sitt slag. Ett lättare och snabbare alternativ är att köpa fabriksbyggda elementhus, där sektioner byggs inomhus i fabrik och fraktas till och monteras dirket på byggplatsen.

Även taket kan vara i trä.

Yttertak av trä ger ett vackert naturligt utseende till ett hus och smälter samman med träpanelen på huset. Man kan ju undra om ett trätak håller tätt? Men det gör det, ett rätt monterat trätak står emot fukt, den fukt som vandrar genom trät fångas upp av trätakspanelens dräneringsspår och av den underliggande takpappen. Att använda trä som ytskikt är inget nytt påfund utan har använts i alla tider på allt från kyrktak till fritidshus.

Text Kisse Lindén

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar