Snickarlaget tipsar om golv

Snickarlaget
Snickarlaget med trappa med plansteg och överliggare av klarlackad ek, övrigt i vitmålat utförande. Räckesmodellen kallas Classic.

Ska du bygga en helt ny eller kanske byta ut en befintlig trappa? I så fall är det viktigt att den passar ihop med golvet. Andreas Eriksson från Snickarlaget tipsar om vad du ska tänka på.

Vilket material bör man välja?

–För att trappan ska bli en del av husets inredning och helhet så bör man se över vilka träslag och färgsättningar som finns i trappans omgivning. Vilket träslag har golven? Vilken färgton har väggarna? Detta är frågor som man bör fundera över och eventuellt låta återspegla sig i trappan. Idag är det vanligt förekommande att man låter parkettgolvets material och färg återspegla sig i trappans steg genom att man laserar stegen i liknande färgton. Att välja trappan steg i ädelträ, exempelvis ek eller ask, är över tiden ett bättre val än furu då de är betydligt hårdare och bättre klarar det slitage som trappan utsätts för.

Bör man välja en öppen eller stängd trappa?

–Detta är helt beroende på hur utrymmet under trappan är tänkt att användas. Är planen att använda utrymmet som garderob så bör den vara stängd. Om inte så bör den vara öppen, så att ljus från eventuella fönster kan passera och man behåller kontakten mellan våningsplanen.

Hur räknar man ut storleken på trappan? Bredd, trappstegsdjup mm?

–Det finns matematiska formler för hur man räknar ut hur mycket utrymme en trappa kräver i förhållande till antal steg. Vi har på vår hemsida information om olika trappors rekommenderade storlek baserade utifrån Boverkets gällande byggregler.

Något viktigt att tänka på innan man beställer?

–Det som är viktigt vid val av trappa är att man planerar in den i ett tidigt skede i byggnationen, detta för att man då har en större möjlighet att kunna välja och anpassa trappan efter rådande förutsättningar. Det man sedan bör se över är vilka materialval, färgsättningar och uttryck som finns i trappans omgivning. Detta kan man sedan överföra till trappan så att den blir en den av helheten. Har man funderingar så är det alltid bäst att kontakta trappleverantören för konsultation om vilken modell och utformning som passar. Den viktigaste punkten är att man tänker på trappan som en inredningsdetalj i hemmet vilken ska finnas med och fungera under en lång tid. Vill man att den ska vara diskret och smälta in, eller ta för sig och sticka ut?

Placering av trappan?

–Trappans placering och utformning styrs av husets planlösning, väggars och fönsters placering samt hur den är tänkt att nyttjas. Endast som ett transportmedel mellan våningarna eller som en del av inredningen.

Text: Suzanne Linge Foto: Snickarlaget

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar