Dick Seger verisure

Så säkrar du ditt hem optimalt

Säkerhet är något vi länge tagit på allvar i Sverige och ännu mer trygghetsorienterade blir vi. För att reda ut hur marknaden ser ut idag och vad som är på gång har vi pratat med Dick Seger, koncernchef på Verisure som med 25 år i branschen kan ge dig en bra överblick och bra tips för en tryggare vardag.

Hur säkerhetsmedvetna är vi svenskar?

Svenskar är överlag väldigt trygghetsorienterade – se bara på den utbredda användningen av säkerhetsprodukter som flytvästar, bilbälten, cykelhjälmar och så vidare. Det nordiska klimatet är nog en bidragande faktor. Vi vill ha säkra och funktionella produkter av hög kvalitet. Säkerhet av olika slag får oss att känna oss trygga och därmed starka och fria.

Hur har säkerhetsbranschen utvecklats på senare år?

Säkerhet blir allt viktigare på alla nivåer i samhället. Vi ser det tydligt även gällande hem- och personsäkerhet, där marknaden är särskilt utvecklad i länderna i norra Europa. Säkerhetsaspekter och funktioner något som är med redan från början när en produkt eller tjänst utvecklas och kraven på säkerhet är också ganska höga från både branschstandarder, försäkringbolag och konsumenterna själva. Att ha någon form av säkerhets- eller trygghetssystem för sitt hem är idag ett aktivt val många gör, särskilt husägare.

Kan man prata om trender just nu?

Vi är just nu inne i det största skiftet någonsin gällande hur vi säkrar våra hem och vardagsliv. Det handlar inte längre om att bara ha ett inbrottslarm utan även övervakning och larm för andra delar av hushållet för att exempelvis förebygga olyckor med brand, vatten och fukt. Och vi kan styra dessa funktioner och få meddelanden kring vad som händer via en app direkt i våra smarta telefoner. Med samma typ av teknik kan man även styra belysningen när man är på semester och koppla upp sitt dörrlås vilket ger båda ökad kontroll och bekvämlighet.

Vad bör man först tänka på vid val av säkerhetsprodukter?

Det är viktigt att tänka på att man idag inte bara väljer en enskild produkt utan allt oftare en tjänst. Och då är det viktigt att välja en leverantör som man vet håller hög kvalitet och har en bra service- och supportorganisation.

Det är också viktigt att tänka långsiktigt – att välja en leverantör som man kan växa med. Just nu kanske du bara behöver larm- och brandskydd. Om ett par år kanske du vill koppla på övervakning av vatten och fukt, eller ett trygghetslarm för att ytterligare öka säkerheten.

Finns det några särskilt vanliga säkerhetsmissar hushållen gör?

Den vanligaste missen gäller brandskydd. En femtedel av svenskarna saknar en fungerande brandvarnare, de testar inte om den fungerar eller inte och de flesta hushåll har även för få brandvarnare installerade. Man behöver minst en per våningsplan och en i varje sovrum. Helst ska de vara sammankopplade. Om du är på övervåningen vill du kunna höra om brandlarmet går i källaren. En annan vanlig miss är att ha vatten och fuktdetektorer, särskilt för husägare. Ett hus är för de flesta den största investeringen de gör i livet. Med enkla medel kan man idag få veta direkt i mobilen om vatten läcker någonstans eller om fuktnivåerna stiger. Skador som är svåra att åtgärda och ofta sänker värdet på fastigheten.
Vilka säkerhetsproblem drabbar hushållen främst?

Vatten- och fuktskador, brand och inbrott.

Om möjligt, hur säkrar man sitt hem optimalt?

För att göra hemmet så säkert som möjligt gäller det att inte lägga för stort fokus på ett enskilt område av hemmet utan se till helheten. Tänk igenom situationer som kan uppstå i alla rum, på alla våningsplan och även husets närområde. Skaffa det skydd som behövs på respektive ställe. Se också till att koppla upp produkterna så att du blir meddelad när något inträffar. Att få ett larm i mobilen om att exempelvis diskmaskinen läcker vatten kan göra stor skillnad för skademinimeringen. Tänk också igenom vad du kan göra själv och vad du vill ha hjälp med. Många väljer exempelvis att brandskyddet kopplat till en bemannad övervakningscentral som kan vidta åtgärder när olyckan är framme.

Verisure at home

Verisure Home GSM ger dig skydd mot inbrott, brand och även kontaktlarm medföljer. Kameradetektor ingår. Pris 3 980 kr med installation.

Verisure App

Genom en app kan du bevaka och styra ditt hemlarm oavsett var du befinner dig.

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar