Miljösmart är framtidens sätt att bygga hus på

MiljösmartMyresjöhus bygger miljösmart. Villor certifierade för miljöbyggnad nivå Silver vilket innebär att de uppfyller kraven om effektiv energianvändning, sunda materialval, tyst inomhusmiljö, god ventilation och hög fuktsäkerhet. Dessutom utrustas husen med solcellspaneler och laddare för elbil.

Att bygga ett nytt hus miljösmart är inte bara bra för miljön, det är också bra för hushålls-ekonomin. Driftskostnaden för att värma upp ett hus är en av de största utgifterna för en villaägare. Innan man ens har startat själva byggandet kan man göra några smarta val som husets placering, isolering, fönster och ventilation.

Att placera huset på en skyddad plats och dörrar och fönster mot söder är det bästa valet ur energisynpunkt. Taket ska gärna ha en lutning på 30– 40 grader och vara vänt mot söder så att man kan utnyttja solceller ultimat.

Uppvärmingssystemet är en mycket viktig fråga, värt att lägga ner extra pengar på och som lönar sig i längden här kan man välja jord- eller bergvärme eller biobränslen i kombination med solfångare.

Gör sedan en provtryckning som kollar att huset är tätt. Ett tätt hus tillsammans med en reglerad ventilation ger ett energieffektivt hus med skönt inomhusklimat.

Iso Timbers väggsystem består av de naturliga och förnyelsebara materialen trä och luft. Det unika i lösningen är att man fräser ur tusentals luftkanaler i trämaterialet vilket leder till kraftigt förbättrande isolerande egenskaper. Av den restprodukt som bildas i produktionen tillverkas pellets.

Smålandsvillan har haft ett aktivt miljötänk sedan husproduktionen startade 1997. Fokus har legat på att få en resursbesparande produktion och energieffektiva hus. Nu tar Smålandsvillan nästa steg genom att erbjuda sina kunder ett grönt tillvalspaket, som lägger grunden för ett ännu mer miljövänligt boende.

Bygg ett energisnålt hus som skänker dig både värme och god ekonomi genom sänkta energikostnader. Detta kommer från Villa Varm.

LÄS MER OM SOLENERGI
LÄS MER OM VÄRME
LÄS MER OM BASTU

Text Kisse Lindén

 

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar