Konsten att bygga i sten

 

Dast

Arkitektritat stenhus från Dast

I Sverige är det fortfarande vanligast at man bygger hus i trä. Men stenhusen vinner mark och blir allt mer populära. Kanske därför att de är extremt hållbara, kräver mindre underhåll och står där de står år efter år. Eller så beror det helt enkelt på att de är så underbart vackra.

Text: Suzanne Linge

Ett stenhus är ett hus där ytterväggarna och huvudsaken av de bärande konstruktionerna är murade eller gjutna i oorganiska material. Ett putsat hus med trästomme räknas därför inte som stenhus.

Förr använde man gråsten, sandsten, bränd eller obränd lera när man skulle bygga stenhus. Ibland fyllde man i sprickorna med puts. Idag bygger man stenhus med tunga, icke organiska material, såsom lättbetong, lättklinker, tegel samt murad eller gjuten betong. Allra vanligast är att man använder lättbetongblock med en kärna av isolering som muras upp till väggar som sedan putsas. Men ett stenhus kan också byggas av prefabricerade väggelement i betong eller lättbetong alternativt med frigolitblock som fylls med betong.

Varför
Sten är gediget och hållbart. Det står där det står. Sten är ståtligt, slott är byggda i sten. Sten brinner inte lika lätt och i sydligare Europa är stenhusen vanligare då de är värmetröga, dvs de kan hålla värmen på natten och erbjuda svalka på dagen.

Fördelar
– Stenhus har en större förmåga att lagra värme än trähus och de kan transportera fukt utan att själva bli skadade.
– De får mer sällan fuktskador än trähus då de andas, dvs de tar och ger fukt.
– Stenhus har bättre ljuddämpningsförmåga än trähus.
– De brinner inte lika lätt och de håller oftast längre än ett trähus.
– Ett stenhus kräver mindre underhåll än ett trähus förutsatt att man har putsat direkt på ett stenmaterial.

Nackdelar
– Att bygga stenhus är oftast dyrare än att bygga i trä.
– Det är tyngre än ett trähus, därför måste grunden stärkas upp vilket blir dyrare.
– Det tar längre tid att bygga ett stenhus.
– Mellanbjälklag i betong kan ge problem med trådlöst internet och telefon inomhus.
– Byggfukten tar lång tid att torka ut, det kan ta upp emot ett år. Undvik därför att möblera utmed väggarna det första året.

Källa: byggahus.se

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar