Hur hittar man drömhuset? Val av hus. Del 2

Hur hittar man drömhuset?

Hur hittar man drömhuset? På en plats med historiskt arv har arkitekterna tagit tillvara på omgivningens historia och skapat något nytt. Där huset är byggt stod tidigare ett stall och ett magasin som brunnit ned och aldrig återskapats. Dessa fick bli inspirationskälla till huset som har flera magasinsliknande element med stora ladugårdsliknande dörrar framför fönster och dörrar. Foto Falu Rödfärg

Om tomten ligger i ett tätortsområde kan man se hur husen runtomkring ser ut och fundera över om det är en stil som man gillar.

Text: Kisse Lindén

Vilken stil ska huset ha?

Kanske finns det restriktioner på hur husen får se ut i området som kan vara en begränsning för sina egna husdrömmar. Man vill vanligtvis att huset ska smälta in i miljön speciellt om det är ett område med äldre eller tidstypisk bebyggelse. Beroende på tomtens utseende och förutsättningar passar olika typer av hus bäst in. Lutar marken eller finns det nivåskillnader kan ett sluttningshus eller ett etagehus vara den bästa lösningen medan på en plan tomt känns det mest naturligt med ett en – eller tvåplanshus.

 

Experimentera och fundera över husets placering och på så sätt skapa förståelse för möjligheter och problem som kan komma att uppstå när huset ska planeras och ritas för att uppfylla önskningar och krav. Kom ihåg att läget kan man inte ändra på men lägets förutsättningar kan ändras. Därför är det bra om man tittar på framtida planer i området så att inga oväntade överraskningar kommer senare. Det vore ju trist om värdet på fastigheten skulle sjunka eller att man själv känner att man inte kan bo kvar på grund av förändringar i närområdet.

Titta på detaljplanen

När man hittat en tomt i ett område där man kan tänka sig att bo ska man alltid börja med att kolla upp både detaljplanen och områdesplanen. Den första styr vad som får byggas på tomten samt vilken byggrätt tomten har, det vill säga hur många och hur stora byggnader som får uppföras. Förutom byggrätten får man bygga både friggebod på 15 kvm och Attefallsbyggnader på totalt 25 kvm. Attefallsreglerna omfattar även tillbyggnad på 15 kvm vilket betyder att huvudbyggnadens yta kan göras större vid senare tillfälle. Vet man med sig att man vill ha ett större hus i framtiden så är det ju bra att planera för det redan från början.

Detaljplanen kan till och med styra husens utseende då det gäller materialval, taklutning och färgsättning, så det är bra att ha med sig det innan man börjar rita på huset. Har man hittat en tomt utanför kommunens detaljplanerade område brukar det inte vara några problem, men det kan ändå vara bra att prata med kommunen för att vara på den säkra sidan. Områdesplanen visar vilken typ av utveckling kommunen har planerat för i området med eventuella nya byggnader, bil-, gång- och cykelvägar eller något annat som kan förändra omgivningarna till det bättre eller till det sämre.

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar