GRÖNA TAK ÄR ETT SAMLINGSBEGREPP FÖR TAK

De gröna taken värnar om miljön

Gröna tak är ett samlingsbegrepp som oftast används för att beskriva vegetationstäckta tak. De avser allt ifrån ett tunt lager med sedumväxter på taket till tjockare växtbäddar med buskar och träd. Att använda växter på tak kan spåras långt bak i mänsklighetens historia. Det mest välkända exemplet är “Babylons hängande trädgårdar”, ett av antikens sju underverk.

TORVTAK

Gräs, torv och vass har använts som taktäckningsmaterial långt tillbaka i historien. Idag ser man ett ökat intresse för gröna tak, i synnerhet torv- och sedumtak och då speciellt i stadsmiljöer, men även stråtak av halm på villor på landsbygden har haft ett uppsving. Torvtaken är beväxta med gräs medan sedumtak består av en matta med härdiga fetbladsväxter.

För sedum bör taket ha ett ordentligt tätskikt som bör läggas av fackman och lutningen avgör om man behöver ett dränerande eller fukthållande underlag. Själva sedummattan är sedan inte så svår att lägga själv för den händige.

Många av takleverantörernas växter odlas i Sverige och är härdiga i vårt klimat. Ett sedumtak ger en mycket vacker karaktär och varierar med årstiderna beroende på blomningstid och fuktighet, de skiftar vackert från grönt, rött, gult och vitt.

Ett sedumtak har många fördelar; de absorberar luftföroreningar, isolerar både mot värme och kyla, dämpar buller och tar emot dagvatten. Det kräver även minimalt med underhåll. Vikten är heller inte något stort problem då mattorna endast är 4 cm tjocka.

Grässvålen levereras oftast på rullar

Torvtaken, som är beväxta med gräs, har en lång tradition i Sverige och de fanns förr på våra jordkällare och backstugor runt om i landet. Uppbyggnaden av ett torvtak idag jämfört med förr ser ju såklart lite annorlunda ut, framförallt används moderna material till tätskiktet men principen är densamma. Grässvålen levereras oftast på rullar som är lätta att lägga på plats men gräset kan även frösås på plats. Ett torvtak är dock ganska tungt så bärigheten på takkonstruktionen måste vara hög.

Lutningen på taket bör inte vara för brant så mattan glider. Nackdelen med torvtak är kanske att den behöver klippas och vid lång torka även vattnas för att inte brännas.

Stråtaket är troligtvis den äldsta typen av takbeläggning och består av halm eller vass som läggs i tjocka lager och det har en mycket god isoleringsförmåga mot kyla och värme och ger därför ett jämt inomhusklimat. Stråtak bör läggas på tak som har en lutning av minst 45 grader för att få en bra avrinning, ju större lutning desto bättre livslängd på det lagda taket, så fukten inte stannar i taket.

LÄS MER OM PRESENTER TILL NÄRA
LÄS MER OM ATT MÅLA OM STAKETET

Text Kisse Lindén

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar