Friggebods och Atterfallsregler även för växthus

Friggebods och Atterfallsregler

Friggebods och Atterfallsregler gäller även Viktorianska växthus med marknadens högsta prestanda. Från 8 -800 kvm. Här ser vi Viktorianska växthus med marknadens högsta prestanda. Från 8 -800 kvm. Här ser vi Victorian Lodge, byggyta 28,7 kvm, 482 500 kr hos Vansta Trädgård. Frakt och montering tillkommer. Läs mer om Victorian Lodge från Vansta Trädgård.

Text; Suzanne Linge

Friggebods och Atterfallsregler gäller även för växthus

Friggebodsregeln ger lov att helt utan bygglov uppföra en eller flera fristående byggnader med totalyta på upp till 15 kvm och nockhöjd på högst 3 m på din tomt.

Attefallsreglerna ger rätt att utan bygglov bygga en eller flera fristående byggnader på upp till 25 kvm och ett väggmonterat växthus på upp till 15 kvm. Höjden från mark till taknock får vara maximalt 4 m. Om det är en tillbyggnad till befintligt hus får tillbyggnaden inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. Attefallsbyggnaden måste dock anmälas till kommunen även om den inte kräver något bygglov.

Byggnaden får inte placeras närmare annan fastighet, tomtgräns eller väg, än 4,5 m. Om avståndet är mindre ska du ha grannen eller väghållarens godkännande.

Man både kan utnyttja både friggebodsregler och Attefallsregler på samma fastighet.

En kommun får göra undantag från generella bygglovsregler inom ett område som t ex utgör en värdefull miljö så kontrollera med din kommun vad som gäller just i ditt område.

5 goda råd för ett lyckat bygge

1. Placera huset rätt. Västläge med sol halva dagen är ofta att föredra framför söderläge, och helst i lä.

2.Planera för praktiska hjälpmedel och funktioner redan från början. Med automatisk, timerinställd bevattning blir skötseln av dina växthusväxter oerhört mycket enklare.

3. Gör en skiss över hur du tänkt inreda ditt trädgårdshus innan du bestämmer dess storlek.

4. Ta in offerter från flera olika leverantörer innan du bestämmer dig. Välj inte en billigare variant utan att veta varför den är billigare.

5.Tänk kubikmeter istället för kvadratmeter. Ett växthus kan aldrig bli för stort.

 

 

 

,

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar