Eco Kraft har olika solcellsmoduler

Eco Kraft
Eco Kraft har 30 års produktgaranti av solcellsmoduler och med 30 års 87 procent effektgaranti. Glas/glas-moduler från Solarwatt har en längre livslängd, ett högre utbyte samt betydligt lägre degradering än en vanlig glas/folie-modul. På grund av glas/glas-modulens sammansättning tål den även mycket högre belastning. Pris på offert.

Solel – det mest naturliga

Att få sitt hus uppvärmt av energi från solens strålar ligger på mångas önskelista, en vinnare för både miljö och plånbok. Utvecklingen inom detta område går i snabb takt och det är möjligt att få hela sitt energibehov täckt av solcellspaneler, såväl uppvärmning och varmvatten som hushållsel. Det finns en möjlighet att få statligt stöd på 35 procent för den som installerar en solelanläggning och då har anläggningen ofta 20 års garanti och beräknas ha en livslängd på 40 år. En god investering om man dessutom tar i beaktning att elpriset stigit med i snitt 6 procent per år under de senaste 20 åren. Alla andra energislag stiger också stadigt. Vindkraft är ett annat naturligt alternativ men kräver större anläggningar och mer underhåll.

Bra att veta

Med mikroproducent menas en privatperson som producerar egen el under ett vanligt uttagsabonnemang på max 100 A. Det motsvarar ca 69 kW. Som mikroproducent slipper man skatta på den el man producerar så länge produktionen inte överstiger konsumtionen på årsbasis. Detta kallas ofta för nettokonsumtion eller ”att man är nettokonsument”. Uppfyller man dessa två krav behöver man inte betala för ett inmatningsabonnemang eller elmätarbyte. Elnätsägaren är skyldig att byta elmätare utan kostnad för dig som kund. Källa: EcoKraft

Text Kisse Lindén

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar