Checklista innan tomtköpet så du undviker fallgropar

Checklista innan tomtköpet

Checklista innan tomtköpet. Titta runt i området hur husen ser ut och vilken stil de har innan man börja planera det nya huset. Med Falu Rödfärg kan man kombinera modern arkitektur med gammal Svensk hustradition. 499 kr/10 l.

Text: Kisse Lindén

-Kontrollera med Lantmäteriets fastighetsregister så att den valda tomten har en fastighetsbeteckning.

-Tag kontakt med kommunen och kontrollera att det inte finns några restriktioner för den tilltänkta tomten och hur stort man får bygga.

-Inspektera marken och se vilka förutsättningar som finns för markarbetet för husbygget. Att bygga på en tomt som kräver att man måste spränga, påla eller på annat sätt göra stora markarbeten kostar mycket. Kom därför ihåg att räkna med denna kostnad i din slutliga husbudget.

-Tänk noga igenom tomtens läge. I vilket väderstreck är tomten placerad, var går solen upp och ner, vilken utsikt finns, är det utsatt för vind? Detta är viktiga detaljer som påverkar placeringen av huset.

Checklista innan tomtköpet

-Är tomtens storlek lagom? Förutom huset, vad ska mer placeras på tomten och hur ska den utnyttjas? Kanske har man en önskan om en stor terrass eller pool och var ska de kunna placeras.

-Hur ser närområdet ut? Kommer det byggas fler hus i området? I så fall var och kommer det påverka läget genom att till exempel skymma en vacker utsikt. Läs detaljplanen som gäller för den tomt eller det område som är intressant.

-Glöm inte att kolla upp kommunens områdesplan som visar vilken utveckling man planerar för i området.

-Hur ser den allmänna kommunikationen ut i närområdet? Finns det möjlighet att ta sig kommunalt? Finns skolbuss?

Checklista innan tomtköpet

-Man bör också ta reda på om det finns kommunalt vatten eller om man ska borra egen brunn. Finns det kanske redan en och är den då tjänlig?

-Behövs det grävas för enskilt avlopp eller har man tillgång till det kommunala. Bra att veta när man gör sin husbudget.

-Bra att veta är också om man kan koppla upp sig till fjärrvärme eller om egen värmepump ska installeras. I så fall vilka möjligheter finns för jord- berg- eller vattenvärme som är de mest miljösmarta.

-Sist men inte minst! Kolla upp så att det är 100 procent säkert att det är säljaren som verkligen äger tomten. Fråga mäklaren eller ta reda på fakta från fastighetsregistret hos lantmäteriet.

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar