Bygg ett växthus av gamla fönster, del 2

Bygg ett växthus
Bygg ett växthus del 2 med Dadde, en av Dalarnas händigaste grabbar. Vindskivorna, som spikas på sist,
får en färgstrykning. Dadde använder vanlig oljebaserad färg till stomme och skivor medan fönsterrutorna
målas med linoljefärg.

Med en byggsåg sågade han urtag i reglarna för fönstren att vila i. Detta för att de inte skall falla rakt in i växthuset. För att de sedan inte skulle falla ut på gräsmattan använde han gammaldags fönsterhakar.

TEXT OCH FOTO JOHAN LOTAND

Även istället för gångjärn satt han hakar. Går en ruta sönder eller om man behöver måla och kitta om i framtiden är det praktiskt att lätt kunna lyfta ur rutorna. I ytterkant byggdes regelväggen något högre än fönstren. Detta för att ge en lämplig karm. Mot vedbodväggen byggde Dadde ännu lite högre för att få ett snedtak. Taket beräknades till en ca 15–20 graders lutning. Han slog fast en tvärgående regel direkt i bodens vägg så han fick något att fästa takstolarna i. Avståndet mellan takstolarna styrdes sedan efter fönsterrutornas bredd. Nu ger det korrugerade plasttaket i och med sin böljande utformning en automatisk ventilation till växthuset. Vill man ha mer kan man ställa dörren på glänt. När väggarna är på plats måste man ju ha en möjlighet att kunna ta sig in i växthuset också. Här kom dörren från herrarnas torrdass väl till pass. När Dadde och Catarina renoverade bostadshuset ordnade de naturligtvis modernare toalettutrymmen och fick på så viss ett par dörrar över.

Rutorna lyftes behändigt ut

Den gamla dörren hade egen karm som det bara var att foga in i växthusets regelverk. På takstolarna lades tvärgående ribbor som stöd åt det lätta plasttaket som sedan fästes med därför avsedd specialskruv med gummipackning som motverkar läckage. När plasttaket låg på plats sågade Dadde av alla utstickande ribbor. Det är bra att alltid spara sådant till sist för perfekt passning anser han. Därefter spikades vindskivor på och det var dags att måla kalaset. Rutorna lyftes behändigt ut. Vanlig oljefärg till regelstommen och linoljefärg till de gamla fönstren som också fick skrapas och kittas om först. Här har du ditt växthus! För ytterligare charm byggde Dadde också in en liten väggfast bänk.

Bygg ett växthus av gamla fönster, del 2

 


Fönstren är utan gångjärn men med fyra fönsterhakar är de lätta att lyfta ut vid eventuell reparation och ommålning.
Här målar du bäst med linoljefärg. Den har lite längre torktid men linoljan är mycket välgörande för gamla torra träramar.

 


Reglarnas avstånd anpassas efter fönstrens mått. Med byggsåg har Dadde sparat ut en bit ur regeln lagom
för att fönstret skall ha något att vila i och inte falla in i växthuset. Fönstren är därefter fästade med fyra
fönsterhakar, inga gångjärn.


Dörr med karm fick Dadde över från det gamla torrdasset. Perfekt till ett elegant växthus visade det sig.
Karmen var ingen sak att foga in i regelstommen. Under själva byggnationen kan det vara enklast att
hålla rutorna på plats med enkla tvärslåar.

 


Plasttaket sågar du lätt till i lagom bitar med en fogsvans. Det läggs omlott och skruvas fast med gummipackad
specialskruv. Packningen hindrar allt läckage.

 


När taket ligger på plats sågar Dadde av utskjutande ribbor. Det är bra att ha för vana att spara sådana
saker till sist. Det underlättar passningen.

Bygg ett växthus av gamla fönster, del 1

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar