Beskära fruktträd

Vilket fruktträd man väljer till sin lilla täppa är en öppen fråga, ofta beror det på hur mycket plats som finns och vilket prydnadsvärde trädet har. Nästan vem som helst kan ha ett litet fruktträd, det kan vara som spaljéträd eller i en rejäl balja på balkongen.

Man pratar mycket om beskärning av fruktträd, när ska det göras och hur ska det göras? En sak att betänka är att beskärning är emot naturens naturliga gång. Det som skärs bort är förlorat och växten är försvagad under en tid. Så att gå varligt fram är en bra grundregel. Ett fruktträd mår mycket bättre av att beskäras lätt varje år istället för hårdare beskärning var fjärde år, till exempel.

Största vinsten med att beskärning är att ljuset lättare kommer till som i sin tur ger friskare och mer färgad frukt. Vid rätt beskärning blir grenarna tjockare, starkare och tål större påfrestningar och man formar trädet så det är lättare att skörda frukten.

Det finns olika sätt att beskära ett fruktträd beroende på vilken typ av träd man har. Vanligaste i våra trädgårdar är kronträd och det är de som man kan köpa i plantbutikerna. Men det finns även spaljeträd, pelarträd och spindelträd som tar mindre plats och lämpar sig fint i den lilla trädgården eller varför inte på balkongen.

När ska ska man beskära?
Man brukar prata om JAS när det gäller beskärning av fruktträd. Det är en förkortning av juli, augusti och september, som är den bästa tiden för all trädbeskärning då risken för att träden ska blöda är som minst och såren läker snabbast. Trädens lövverk är även som mest utvecklat under denna period och det gör det lättare att se vad som ska tas bort. Äpple- och päronträd går även bra att beskära på vårvintern.

Vilka verktyg behövs?
Sekatör och en handsåg är det som behövs. Grundregeln är att använda verktyg av bra kvalitet och framförallt ska de vara vassa. Det gör att man får en fin och jämn snittyta som läker fort. Har man en slö och trubbig sekatör eller såg så sliter man lätt sönder grenar och stjälkar och de får svårt att läka och risken för rötangrepp är stor. Tänk även på att välja ett verktyg som passar dig. Har man en mindre hand så blir ett verktyg med stort grepp otympligt och svårt att arbeta med och det är varken bra för dig eller trädet.

Gardena

Varför beskära?
*Bygga upp en stabil och jämnt fördelad krona på unga träd.
*Gynna bildning av ny fruktved (som ger jämn skörd av bra kvalitet).
*Få in ljus och luft i kronan på äldre träd.
*Underlätta plockningen genom att hålla trädet lågt.
*Forma ett vackert träd.

Beskärning av nyplanterat kronträd
Att beskära ett fruktträd ska göras varligt och göras flera år i rad för bästa resultat men det gör också att det kan ta några år innan första skörden.

Efter första året
Ett uppåtriktat toppskott sparas och man väljer ut 3–4 huvudgrenar runt stammen. Toppskott och grenar kortas in.

Efter andra året
Huvudgrenarna kontrolleras, kankse har något nytt skott växt ut som passar bättre. Sidogrenar väljs och för tätt sittande skott tas bort. Huvudgrenar och topp kortas in något.

Efter tredje året och följande år
Flera huvudgrenar får plats efterhand som stammen växer på höjden. Se till att de inte kommer för nära varandra. Kronan fylls men se till att den inte blir för instängd eller tät. Trädet lämnas att växa fritt och topp och huvudgrenar kortas inte in.  När trädet har nått önskad höjd så kortas toppen in stax ovanför översta huvudgrenen.

Källa: Beskärningsboken ( Natur och Kultur)

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar