Att välja fasad till det nya drömhuset är viktigare än du tror

Träfasader inbjuder till stora valmöjligheter vad gäller färg, mönster och utformning, men kräver en högre grad av underhåll än andra alternativ. Huset på bilden, beklätt med en klassiskt vacker träfasad, kommer från Myresjöhus.

När det är dags att välja fasad till det nya drömhuset är det mer än bara det estetiska att ta i beaktning. Det finns en mängd olika material och varianter att välja mellan. Sten, skivmaterial, cortenplåt, plåt, aluminium är några av dem. Men de absolut vanligaste är trä, puts och tegel.

I vissa områden finns det restriktioner för hur din fasad ska se ut, vilket i så fall framgår av områdets detaljplan. Kontrollera därför alltid med stadsbyggnadskontoret vad det är som gäller i just ditt område. Träfasaden är troligtvis det alternativ som ger flest valmöjligheter gällande färgsättning, mönster och utformning. Men är man ute efter en något pampigare känsla är tegel eller puts ofta ett bättre alternativ. Här är för och nackdelar med de vanligaste alternativen – trä, puts och tegel.

Vacker träfasad på ett fritidshus från Västkuststugan.

Trä som fasad.
En fasad i trä ger som sagt stora valmöjligheter gällande utformningen, men kräver samtidigt underhåll i mycket högre grad än puts och tegel. Beroende på färg, läge och position ska en träfasad tvättas och målas om med ungefär tio års mellanrum. Fördelarna med en träfasad är att det är ett lättarbetat material och det finns många stilar att välja mellan. Det är enkelt att bygga till, renovera och förändra, samt att det är ett naturligt material med god hållbarhet om skött på rätt sätt. Den enda nackdelen, som visserligen är ganska omfattande, är det stora underhållsarbete en träfasad kräver. Ungefär var tionde år kan man räkna med att fasaden behöver tvättas och målas om, men mitt i den cykeln är även en fasadtvätt på sin plats.

Tegel är ett oerhört starkt naturmaterial som har en livslängd på flera hundra år och ger ett robust intryck. Fasaden på bilden kommer från Rotfasader i Stockholm.

Tegel som fasad.
Tegel är ett oerhört tåligt naturmaterial med flera hundra års livslängd – så länge man reparerar murbruket då sprickor och skador uppstår. Fördelarna med tegel är den långa livslängden och den goda hållbarheten. Det är i stort sett underhållsfritt och står emot fukt mycket bra. Nackdelarna är att det inte finns lika stora valmöjligheter att variera utseendet med tegel som med trä och puts, att det är relativt kostsamt samt att frostsprängningar kan uppstå.

Puts – som är vanligast i de södra delarna av Sverige – ger ett lite mer pampigt och storslaget intryck än trä och tegel. Precis som detta hus från Antracithus.

Ett vackert hus med putsfasad från Fiskarhedenvillan.

Puts som fasad.
Puts används mycket frekvent i de södra delarna av landet och ger ett ståtligt uttryck. Om man bestämmer sig för puts är det viktigt att välja rätt konstruktion och anlita en erfaren entreprenör – det finns nämligen en förhöjd risk för fuktproblem om jobbet inte utförs helt klanderfritt. Fördelarna med puts är att det bidrar till att man får ett robust intryck av huset, samt att det kräver mycket mindre underhåll än trä. Dock bör fasaden putsas om med ungefär 50 års mellanrum. Nackdelarna med puts är att om skador uppstår skenar kostnaderna lätt iväg då hela sidan där skadan sitter oftast behöver putsas om, samt att det är svårt att bygga om, bygga till eller fästa saker på fasaden.
Fasadmålning – för ett lyckat slutresultat Rengör fasaden med ammoniaklösning eller målartvätt. Tvätta sedan av med rent vatten. Om fasaden är i behov av att skrapas på vissa ställen – skrapa då medan ytan är fuktig, det underlättar. Applicera sedan oljegrund på renskrapat trä. Fasader som inte underhållits på länge kan vara angripna av alger, röta eller mögel. Om så är fallet krävs ett särskilt desinfekterande medel. Fråga efter det i fackhandeln.

För att skapa kontraster i fasadutförandet kan man göra som A-hus gjort i detta fall – kombinera puts och överlappande träpanel.

Här berättar Tommy Rhedin, teknisk konsulent på Teknos, om vad som är viktigt att tänka på vid fasadmålning, hur ofta man bör måla om fasaden samt om skillnaden mellan budgetfärg och kvalitetsfärg.
Många läsare hör av sig och undrar om skillnaden mellan kvalitetsfärg och budgetfärg är så stor som prisskillnaden indikerar – är den det?
Prisskillnaden beror uteslutande på kvaliteten på råvarorna som används vid framställandet av färgen – så svaret på den frågan är således ja.
Vissa använder ammoniak istället för målartvätt före fasadmålning. Vilket alternativ rekommenderar ni?
Man ska alltid använda målartvätt/fasadtvätt före ommålning. Att använda sig av ammoniaklösning kan ställa till med skador på den nymålade ytan, samt att man måste efterskölja med mycket vatten vilket inte rekommenderas före målning av exempelvis träfasader.
Vilken typ av färg rekommenderar ni att man använder vid fasadmålning?
Vi brukar rekommendera att måla med en akrylatfärg då denna färgtyp håller kulör och glans mycket bättre än oljefärger. Akrylatfärger är också miljövänligare då lösningsmedlet utgörs av vatten istället för lacknafta. Är huset dock tidigare målat med exempelvis Tranemo Rödfärg eller Järnvitriol så får man fortsätta med samma produkter vid ommålning.
Hur ofta bör man måla om fasaden?
En fasadfärg har en teknisk livslängd på 15–17 år förutsatt att man gjort de behandlingar som rekommenderas. En lasyr har en livslängd på upp till fem år och en täcklasyr en livslängd på upp till åtta år.
Till sist – vad är det viktigaste att tänka på vid målning eller ommålning av fasader?
För att få ett fullgott resultat så finns det inga genvägar, utan man ska följa de rekommendationer som finns skrivna. Dels finns rekommendationer på burken, men ofta också i utförligare form på tillverkarens hemsida.

Fasadmålning – för ett lyckat slutresultat
Rengör fasaden med målartvätt. Tvätta sedan av med rent vatten. Om fasaden är i behov av att skrapas på vissa ställen – skrapa då medan ytan är fuktig, det underlättar. Applicera sedan oljegrund på renskrapat trä. Fasader som inte underhållits på länge kan vara angripna av alger, röta eller mögel. Om så är fallet krävs ett särskilt desinfekterande medel. Fråga efter det i fackhandeln.

Det är viktigt att rengöra fasaden ordentligt för att den nya färgen ska fästa efter ordning så slutresultatet blir tillfredsställande. Foto: Beckers.

 

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar