Vilken grund passar bäst för fritidshus och hur värmer man upp sitt fritidshus

Per Gutung från Skidstahus berättar här om vilken grund som passar sig för fritidshus och hur man bäst värmer upp sitt fritidshus.
Assisterar ni hela vägen från planering och bygglovsansökan till färdigt fritidshus?
Ja, vi hjälper kunderna med hela processen.
Vad ska man välja för typ av grund till sitt fritidshus?
Vi föreslår oftast plintgrund när det gäller fritidshus, om kunden har önskemål om annan grundläggning så är det en fråga som säljaren och kunden bör prata igenom noggrant beträffande för- och nackdelar.
Vad är då fördelarna respektive nackdelarna med de olika alternativen?
I ett normalt fritidshus så är bästa valet antingen krypgrund eller plintgrund. Plintgrund är oftast att föredra med tanke på de problem som historiskt har funnits med krypgrunder, ett alternativ är att göra en krypgrund med öppna gavlar. Platta på mark är normalt helt olämpligt för fritidshus, de allra flesta fritidshusen används på det sättet att man sänker värmen när man inte är i huset, nackdelen då är att med platta så är det en mycket långsam process att värma upp huset igen.  När man kommer till sitt fritidshus så blir det mycket svårt att få ett skönt inomhusklimat, detta på grund av att plattan lagrar så mycket kyla och är trög att värma upp, det kan ta ända upp till en vecka innan plattan blir varm beroende på temperatur samt uppvärmningsmetod. Det olämpliga i att ha platta är således att om den ska fungera bra så ska huset alltid stå uppvärmt. Man bör inte ha golvvärme i plattan, risken för vattenskador ökar, och man stänger i princip möjligheten till att sänka temperaturen alternativt kallställa huset. Platta på mark betyder alltså ett mer kostsamt och mindre flexibelt alternativ.
Numer väljer många att göra om sina fritidshus till permanentbostäder. Hur stor merkostnad innebär det att redan från början, vid byggnationen, se till att fritidshuset uppfyller alla krav som en permanentbostad ska uppfylla?
Hur stor merkostnaden blir är mycket svårt att säga. Normalt så behöver inte fritidshusen uppfylla alla krav för permanentbostad, men om detta krävs så är det många mycket kostsamma saker som måste ändras i förhållande till om man bygger ett fritidshus. Det som exempelvis måste förändras är tillgängligheten vilket kan göra att huset måste bli större och den byggrätten kanske inte ens finns på fastigheten.  Om man tänker sig att söka bygglov för ett permanenthus så blir det automatiskt som att bygga en liten villa med allting som det innebär i regler och kostnader.
Många äldre fritidshus har direktverkande el. Och det är ju lätt att sköta. Är direktverkande el vanligast även nu för tiden, eller något annat?
Det vanligaste är fortfarande direktverkande el, oftast i kombination med en luftvärmepump, de allra flesta kunderna installerar även en braskamin. Dagens moderna fritidshus i kombination med den lösningen är sannolikt den bästa lösningen både för energiförbrukningen och investeringskostnaden.
Vilken typ av uppvärmning rekommenderar ni?
Vi rekommenderar vårat energipaket som innehåller treglasfönster, luftvärmepump samt kompletterande elradiatorer. Gärna även en braskamin, då har kunden ett prisvärt, driftsäkert och praktiskt system.

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar