Tomten har strandskydd, vad är det exakt?

Tomten har strandskydd

Tomten har strandskydd och innebär det att jag aldrig kommer kunna utnyttja tomten eller finns det undantag från denna regel

Jag har ärvt en fin sjötomt från min faster

Den ligger på landet i Hälsingland. Nu skulle jag och min man vilja bygga vårt gemensamma hem där, men vi har hört ryktas om att tomten har nåt som kallas strandskydd? Vad är det exakt? Innebär det att jag aldrig kommer kunna utnyttja tomten eller finns det undantag från denna regel? Gäller det kanske bara för stadsnära tomter? Eller bara runt Stockholm? Med vänliga hälsningar, Maja Ulvstrand

Hej Maja! Bra fråga, och såklart en viktig sådan. Strandskyddet är till för att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden samt att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Det är ett generellt skydd som gäller i hela landet, vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattenområdet. Länsstyrelsen kan utöka strandskyddet upp till 300 meter, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften.

Inom ett strandskyddat område får man inte bygga nya byggnader. Man får inte heller ändra byggnaders användning, till exempel genom att bygga om en fiskebod till ett fritidshus, om det hindrar allmänheten från att vara i området. Det finns fler åtgärder som inte är tillåtna, till exempel att anlägga bryggor, sätta upp staket, schakta, spränga eller fälla träd.

Ekonomibyggnader och anordningar som behövs för jordbruk, fiske, skogsbruk eller renskötsel är undantagna från förbudet, om de måste ligga inom strandskyddat område för sin funktions skull. Kontakta din kommun om du vill veta mer om vad som är tillåtet inom strandskyddade områden.

Du kan få dispens från strandskyddet om du har ett särskilt skäl. Du ansöker om dispensen hos din kommun. För vissa områden är det istället länsstyrelsen som beslutar om dispens. Kontakta din kommun för att få information om vad som gäller inom ett visst område. Lycka till!

Källa: Boverket

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar