Marksten – så här lägger du marksten

I Evas trädgård har man använt sig mycket av marksten I olika former och storlekar, både som avgränsning till rabatter, som dekor och som trädgårdsgångar. Här tipsar Byggmax om hur du lägger marksten.

1. Mät ut och markera den yta som ska stenläggas. För att ge stöd åt de plattor som hamnar utmed läggningens långsidor, breddar du bärlagret med motsvarande en plattrad på vardera sida. Spänn snören längst ytterkanterna på ytans sluthöjd.

2. Stenbeläggningar bör ha en lutning på minst 2 cm/m.

3. Gräv ur ca 35 cm under snörets nivå, om du ska anlägga en garageuppfart. Om du inte belastar beläggningen med en bil räcker det med ca 25 cm. Det kan krävas att man gräver djupare om marken består av matjord, lera eller annat dåligt dränerande material.

4. Kablar för el och telefoni ligger normalt på 40–70 cm djup. Vatten och avlopp ligger ofta på 70–140 cm djup.

5. Lägg ut fiberduk i botten av urgrävningen. Den separerar bärlagret av stenkross från den kringliggande marken.

6. Använd samkross som har en kornstorlek mellan 0–18 mm vid normal belastning. Bergkross med kornstorlek 0–35 mm används vid högre belastning

7. Packa bärlagret väl med vibratorplatta. Det ska bli en jämn yta, 3 cm under den nivå man ska lägga stenen på.

8. Bärlagret ska ha samma lutning som den färdiga stenläggningen.

9. Lägg ut ett 3 cm jämntjockt lager stenmjöl. Packa ytan en gång med vibratorplatta.

10. Placera ut 2–3 m långa avdragsbanor, av järnrör eller träläkt, med ca 2 m mellanrum.

11. Justera dem till rätt höjdnivå och lutning.

12. Dra av överflödigt stenmjöl med en rätskiva, ta bort avdragsbanorna och fyll igen spåren.

13. Betongsten varierar något i färg och ytskikt. Blanda därför löpande från flera pallar om du lägger en större yta.

14. Använd en tumstock för att få ca 3 mm fogbredd mellan alla stenar.

15. Fogsand gör att stenarna inte ligger dikt an och skadar varandra vid rörelse i mark, eller tryck ovanifrån. Fogen gör även att tryckbelastning fördelas ut jämnare, vilket ökar hela beläggningens bärighet och stabilitet.

16. Lägg hela sten i alla skift innan du börjar kapa för anpassning mot sidlinje, mönsterbilder eller fris.

17. Såga med vinkelslip och kapskiva för sten och betong, eller bryt dem med en stenklipp. Kapad sten ska alltid vara större än en tredjedel av ursprungligt mått. Små bitar överför belastning sämre. Därför bör kapad sten alltid ligga an mot hel sten. Det blir oftast snyggare att justera bredden på stenläggningen än att kapa flera sten.

18. En fris kan höja helhetsintrycket på din marksten. Rama in med sten i samma eller annan färg runt den lagda ytan. Du kan även använda en kraftigare marksten för att få en tydlig kantmarkering.

19. Lägg ut fogsand och sopa den över hela ytan, för att fylla alla fogar. Lämna kvar ett tunt lager sand på stenläggningen under 1–2 veckor. En del sand kommer att pressas ner i fogarna när ytan används, vilket ger beläggningen ytterligare stabilitet.

20. Komplettera årligen med mer sand på samma sätt för att säkerställa en lång livslängd på stenläggningen. Fyllda fogar ger dessutom mindre ogräs.

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar