Kortenslund koloniförening har 213 medlemmar

Kortenslund koloniförening har sammanlagt en yta på 85 000 kvm. Det är en ekonomisk förening och arrenderar området Kortenslund av Stockholms Stad. Föreningen har 213 medlemmar. Den låg ursprungligen vid Åkeshov, där de första spadtagen togs 1917. Föreningen flyttade 1939 till Kortenslund.

Det ska vara välskött på Kortenslund koloniförening

Det krävs att lotterna underhålls, man kan inte bara äga en kolonilott och sen inte sköta om den, utan det är det väldigt viktigt att lotterna hålls väl vårdade. Detta innebär klippta gräsmattor, rena gångar och klippta häckar. Häckarna får vara högst 110 cm höga och 40 cm breda. Det är bara för att alla som går och flanerar i området ska kunna njuta av trädgårdarna, för en kolonilott är ingen privat trädgård där man gömmer sig undan insyn. Utomstående som promenerar i området ska se hur vackra och välskötta lotterna är. Man får inte heller byta ut häcken mot staket, och underhållet kräver också att man sköter om ytan utanför lotten. Trädgrenar får inte hänga ut över vägarna och det får inte heller finnas fröande ogräs, som till exempel fröande maskrosor på lotten.

Den viktiga komposten på Kortenslund koloniförening

Som kolonilottsägare på Kortenslund koloniförening är man skyldig att anlägga kompost för trädgårdsavfall. Kompostjorden blir sedan ett värdefullt jordförbättringsmedel.

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar