Koloniträdgårdar har funnits i Sverige i över 100 år

Koloniträdgårdar har sin egen historia

Koloniträdgårdar är ett stycke mark som delats in i mindre delar, kolonilotter, som hyrs ut till enskilda personer som odlar exempelvis grönsaker och andra växter där. Koloniträdgårdar har funnits i Sverige i över 100 år, i andra delar av Europa betydligt längre. 1800-talets städer var trånga och i lägenheterna bodde oftast många personer. Bostadsbristen var stor och försörjningen med frukt och grönsaker var dåligt tillgodosedd. Tanken med kolonilotterna var att ge storstadsbon en möjlighet att komma ut till sin egen lilla trädgård för att kunna odla frukt och grönsaker där och på så vis hålla nere livsmedelskostnaderna.

I Sverige anlades den första koloniträdgården i slutet av 1800-talet i Landskrona.

I resten av landet fick rörelsen stor spridning efter förra sekelskiftet. På kolonilotten kan det finnas en liten stuga, en friggebod eller ett redskapsskjul. Ursprungliga syftet med koloniträdgårdar, att ge människor möjlighet till trädgårdsodling av frukt och grönt, har sedan 1950-talet ändrat karaktär från ren nyttoträdgård till mera av prydnadsträdgård (oftast en kombination av bådadera). I Sverige finns det cirka 300 koloniträdgårdsföreningar.1940- talets stuga är numera bekvämare och trivsammare. Terrasser byggdes och trädgårdsmöbler införskaffades, grus lades ut på gångarna.

Fler rosor och ettåriga snittblommor planterades, lite ovanligare sorters perenner odlades.

Det var nu som kolonilivet och odlingen blev en trevlig fritidssysselsättning. Fortfarande odlas det lite nyttoväxter, som potatis och grönsaker, att skördas till lite festligare tillfällen. Till en början var reglerna stenhårda, bara nyttoväxter fick odlas och kolonierna skulle ”hufvudsakligen vara afsedda för de stora skaror af kroppsarbetare och deras vederlikar som inne i staden lefva i små villkor och hade besvärliga bostadsförhållanden”. Den som är intresserad av att ha en kolonilott måste ställa sig i kö hos en koloniförening, men köerna är långa, ibland kan man få vänta i upp till 10 år.

Vill du veta mer:

Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar www.koloni.org
Föreningen Stor-Stockholms koloniträdgårdar www.fssk.se
Föreningen Göterborgs koloniträdgårdar www.fgks.net

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar