Klimatsmarta hus med bra isolering spar energi

Klimatsmarta tumregler när det gäller isolering
Isolering

Mängden isolering påverkar energiförbrukningen, golvet/grunden bör ha 30 cm isolering, väggen 40 cm och taket 50 cm.

Välj fönster och dörrar med lågt U-värde

Fönstren ska ha U-värde på 0,9 eller lägre. Ytterdörrar bör ha ett U-värde på 0,6. I ett nybyggt hus står ca 35 procent av värmeförlusterna från traditionella fönster. För att minska energiförlusterna bör fönsterarean ligga på 15 procent av golvarean. Om huset byggs i den norra delen av Sverige bör man minska fönsterarean till ca 14 procent.

Effektiv ventilation

En mekanisk till och frånluftsventilation med värmeväxlare, FTX-ventilation, kan vara ett lämpligt alternativ. Aggregatet bör ha en verkningsgrad på 85 procent och genom att justera in luftflödena och underhålla ventilationsaggregatet bibehålls verkningsgraden över tiden.

Entrésluss I gamla hus var det vanligt att man hade en kallfarstu innan man kom in i själva huset. Idag på 2000-talet har den idén börjat komma tillbaka. Genom att bygga en sluss skapas ett vindfång som hindrar att onödig värme läcker ut då man öppnar dörren.

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar