Här tipsar Svenskt Trä/Skogsindustrierna om hur du själv kan bygga ett enkelt trädäck på mark.

Kring poolen har man byggt ett rejält trädäck som även blir som en förlängning av vardagsrummet under sommarsäsongen.

Ett trädäck direkt på mark bygger man om husgrunden är låg och marken är något så när plan intill huset. För att bygga ett trädäck på mark utan tak behövs inte bygglov. Tänk på, att om planer finns på att senare bygga väggar och tak, så är dessa bygglovspliktiga om taket blir större än 12 kvm och om man kommer närmare tomtgräns än 4,5 m.
Materialval Den här typen av träkonstruktioner utsätts med tiden för stora påfrestningar i form av temperaturvariationer, fukt och belastning. Välj därför ett material av god kvalitet som är anpassat till det hårda utomhusklimatet. Det är viktigt att dimensioneringen är väl tilltagen och att sammanfogningarna görs starka.
Förbered marken När ett trädäck ska byggas direkt på mark är det viktigt att marken förbereds noggrant. Underlaget måste vara stadigt, väldränerat och plant. All matjord ska grävas bort till fast underlag. Fyll därefter ut med ett ca 20 cm tjockt lager makadam 16/32. Packa makadamlagret med en vibrator, så kallad padda. Man får då ett stabilt bärlager som även motverkar rörelser på grund av tjälskjutning. Ovanpå makadamlagret lägger man ut en fiberduk för att hindra sanden att rinna ner i underlaget.
Bygg ett fast trädäck Golvet spikas eller skruvas mot fasta reglar 45×95 mm. Reglarna fixeras på c 600 mm ovanpå det utjämnade makadamlagret. (c 600 = avstånd mellan reglarna mätt från centrum på den ena regeln till centrum på den andra.) Med hjälp av ett långt vattenpass avvägs reglarna noga så att lutningen från huset blir cirka 10–20 mm/meter. Golvets ytterkanter avslutas med bräder 28–34 x 145 på högkant. Därefter fylls utrymmet mellan reglarna med sand som packas och vattnas ordentligt. Slutligen avjämnas sanden med rätskiva eller bräda med golvreglarna som banor. Se till att avslutningen invid väggen underlättar för regnvatten att rinna ner i marken. Det 100–200 breda utrymmet fylls med singel eller små kullerstenar. På trädäckets kortsidor spikas ytterkanterna mot golvreglarna och på långsidorna spikas de mot reglarnas ändträytor som blir helt intäckta. Trädäckets golv görs av dimensionen 28×95–120. Se till att avståndet mellan golvbräderna och täckbräderna är lika stort som mellan golvbräderna. Använd 5 mm tjocka distansbitar när bräderna spikas eller skruvas fast, så blir springorna lika breda. Lösa trallrutor Ett altangolv direkt på mark kan också byggas med lösa trallrutor på underslag. Golvtrallar av impregnerat trä kan köpas i färdiga moduler 600×600 mm eller 800×800 mm. Vill man ha dem i kraftigare dimensioner och större moduler kan man tillverka dem själv. Förbered marken som ovan. Banor av raka träreglar avvägs med hjälp av ett långt vattenpass. Fyll på med sand och jämna till. Sandlagret, som ska vara 50–100 tjockt, vattnas och packas noga. Därefter avjämnas det översta sandlagret med hjälp av rätskiva eller lång rak bräda på banorna. Slutligen avlägsnas banorna. På den plana sandytan kan nu trallmoduler läggas ut löst. Vill man ha ett bra trallgolv som håller länge och som förblir plant ska man först placera ut lösa underslag av till exempel 22×95 mm tryckimpregnerat virke på c-avstånd 300–400 mm. Ovanpå underslagen läggs trallmoduler ut så att brädriktningen växlar.  På beijerbygg.se får du en fullständig byggbeskrivning.

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar