Första steget till ditt nya hem med försäkringsbolaget Gar-bo

I HusExtras Husguide finner du flera olika typhus i alla möjliga stilar och prisklasser. Och ännu fler modeller hittar du på vår hemsida, husextra.se. När du väl funnit ditt drömhus är det dags att börja den spännande resan till ditt nya hem. Här tipsar Kenneth Gustafsson från försäkringsbolaget Gar-bo om några saker som är bra att känna till på vägen.
Vad tycker du hör till bland det viktigaste att tänka på när man ska bygga nytt hus?
Man ska inte ha för bråttom. Ta god tid på dig och låt ingen stressa dig med tidsbegränsade erbjudanden. Se till att du har en budget innan du tar kontakt med en entreprenör/husleverantör. Rådgör med din bank vilka lån du kan räkna med för att finansiera din byggnation.Det är alltid bra att ha en budget att förhålla sig till då man ska ta sina beslut. Inte roligt att behöva backa på grund av att man överskridit sina ekonomiska ramar. Tänk på att tomtens läge och beskaffenhet bestämmer vilket hus du kan bygga. Det är alltså inte alls säkert att ditt drömhus passar på den tomt du har tillgång till.
Vad är en kontrollansvarig?
En kontrollansvarig (KA) måste finnas på varje nybyggnation. Hans uppdrag är att se till att myndighetskraven uppfylls och att bygglovet följs. Han ska upprätta en kontrollplan och samla in entreprenörernas egenkontroller samt upprätta en slutredogörelse. Detta utgör sedan underlag för att byggnadsnämnden ska lämna slutbesked så att byggherren kan flytta in och ta huset i bruk. KA ska också närvara vid byggnadsnämndens startmöte och slutsammanträde samt göra flera besök på byggplatsen.
Vilka försäkringar behöver man under byggtiden?
Som byggherre ska du ha en villabyggarförsäkring. Anlitade entreprenörer ska ha en gällande entreprenad-, allriskförsäkring. Enligt nuvarande plan och bygglag ska det också finnas ett färdigställandeskydd/färdigställandeförsäkring som tecknas av entreprenören och en byggfelsförsäkring som kan tecknas av byggherren eller entreprenören och gäller i 10 år från godkänd slutbesiktning.
Vad är en byggfelsförsäkring?
Byggfelsförsäkringen är en 10-årig försäkring som ersätter väsentliga fel och skador som inte täcks av entreprenörens felansvar, eller av någon annan försäkring. Med fel i byggnadsarbetet menas att det utförda arbetet avviker från fackmässigt godtagbar standard som råder när arbetet utförs.
Alla som bygger bostadshus ska teckna en byggfelsförsäkring och det är byggherrens ansvar att säkerställa att byggfelsförsäkring tecknas, även om den många gånger tecknas av entreprenören eller småhusföretaget. Försäkringen gäller 10 år från godkänd slutbesiktning.
Vad är en färdigställandeförsäkring?
Färdigställandeförsäkringen hjälper dig som beställare om entreprenören som du har skrivit kontrakt med skulle gå i konkurs under byggtiden. Försäkringen hjälper dig också om arbetet blir så försenat att du har rätt att häva avtalet. När en ny entreprenör ska upphandlas är det inte ovanligt att merkostnader uppstår i form av dyrare arbetstimmar eller material. Försäkringen täcker eventuella merkostnader som kan uppstå med upp till 10 procent av den ursprungliga kontraktssumman. Viktigt att tänka på för dig som beställare i förhållande till Färdigställandeförsäkringen är att aldrig betala några arbeten i förskott och att du får en kopia på försäkringsbrevet från din entreprenör. Färdigställandeförsäkringen tecknas av din entreprenör men till din förmån.
Text Suzanne Linge

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar