Aleksandra Ohlson, Arkitekt på Myresjöhus tippsar om husbygge

När Anneli och Roger skulle bygga sitt hus på Gotland gjorde de flera förändringar från ursprungsplanen för att det skulle få en traditionell och genuin gotländsk karaktär. Vi har bett Aleksandra Ohlson, Arkitekt på Myresjöhus, om tips på hur man kan få ett nybyggt hus att smälta in i sin omgivning så det ser ut som det stått där under lång tid.

1.Ta hänsyn till omgivningen. Hur ser den ut? Hur ser husen i området ut? Det är viktigt att det nya huset anpassas till dem när det gäller storlek, proportioner, takvinklar och dylikt så att det inte stör helhetsintrycket. Till exempel kan man följa gatulinjen så att det smidigt placeras in i sin miljö.
2.Detaljer, såsom till exempel placering och utseende på fönster, är viktigt. Ska de vara symmetriska, ha spröjs och i så fall vilken typ av spröjs? Dörrens placering är också viktig. Ska den vara centrerad, ha en veranda, och så vidare. Takfoten, hur mycket skjuter den ut på husen runt omkring? Notera placeringen av hängrännor och stuprör, och andra karakteristiska detaljer.
3.Materialval såsom takbeläggning ska man vara noga med. Ska det vara papp, takpannor, tegel eller plåt? Förr hade man plan, korrugerad plåt fanns inte förr och enkupigt tegel istället för betongpannor. Det går att få tag på begagnat tegel som har den där rätta patinan. Ska fasaden vara av puts och se gammal ut är det viktigt att den inte är för slät. Och om huset ska förses med panel; ska det vara lockläktpanel, stående, liggande eller blandat? Detta varierar nämligen kraftigt mellan olika tidsepoker och geografiska områden. Sen gäller det att hålla sig till de färger som var vanliga under den tidsepok huset ska representera såsom jordfärger, linoljefärg, slamfärg eller kalk.
4.När det gäller trädgården kan man till exempel hålla sig till de växter och beläggningar på gångar och uppfarter som kännetecknar både område och tidsepok. Skiffer var till exempel vanligt under 30-och 50-talet, grus under sekelskiftet och så vidare.
5.Invändigt kan man välja material såsom plankgolv, kalksten, pärlspåntpanel och stänktapet. Dörrar och skåpsluckor med ramar eller som det också kallas, speglar. Gärna målade med äggoljetempera för att det sammanlagda intrycket inte ska kännas för modernt.

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar