Arkitektritat hus till vår tomt

Hej,

Vi är en familj som skall bygga oss ett nytt hus. Vi är inne på att få ett arkitektritat utefter vår tomt, tycke och smak. Vi har lite egna tankar och idéer som är svåra att finna i ”kataloghus”. Frågan är kan man styra processen med hur mycket man vill ha på entreprenad? Hur fungerar det med försäkringar osv är det oftast en entreprenör eller måste man anlita flera? Ni får jättegärna berätta lite hur det fungerar. Hälsar Familjen Lindroth

Hej Familjen Lindroth! Vi har bett Arkitekt SAR/MSA Pål Ross svara på er fråga:

– Gratulerar till ert val att anlita en arkitekt som kan anpassa ert nya hem både till era önskemål och till er tomts förutsättningar. Optimerar ni nyttjandet av ytorna, dess funktioner samt anpassar byggnaden till terrängen är det fullt möjligt att slutresultatet t o m kostar mindre än ett konventionellt, icke optimerat hus, givet att material och konstruktionslösningarna är de samma. Har ni dessutom egna önskemål om funktioner, kvalitet eller upplevelser är det helt rätt att välja en engagerad och lyssnande arkitekt som kan väva en helhet av alla delarna som utgör er blivande livsmiljö!

– Det säkraste sättet att beställa ett hus är att ha detaljerade ritningar och föreskrifter om vad som skall byggas och hur och med vilka material. Det är först då säkert möjligt att inhämta flera offerter som speglar samma resultat.

– Den mest vanliga entreprenadformen är en styrd totalentreprenad där en och samma byggfirma tillhandahåller hela entreprenaden själva eller med hjälp av underentreprenörer. Styrd blir den när ni tillhandahåller ritningarna och beskrivningarna om vad och hur jobbet skall utföras.

– I det avtal som skrivs med entreprenören skall det tydligt specificeras vad ni vill ha utfört och vad ni själva vill göra. Det är min rekommendation att projekteringsmässigt ha helheten klart fast ni kanske vill vänta med vissa delar till ett senare skede. Till exempel en pool är kanske en del av helheten men en kostnad som ska tas senare. Vitsen med att veta var den skall komma gör det möjligt att göra de rätta förberedelserna för att hålla kostnaderna nere när det är det väl blir dags att bygga den.

– För er som privatpersoner blir det försäkringsmässigt och logistikmässigt bäst om en entreprenör väljs för hela processen. Denne må i sin tur ta in underentreprenörer för olika moment men ni har en tydlig part att vända er till om det skulle uppstå problem i framtiden.

– Alternativet heter delad entreprenad och innebär att ni har avtal med flera olika entreprenörer som gör var sin del. Rekommenderas bara om ni har erfarenhet av byggprojekt och är beredda att lägga mycket egen tid på samordning. Önskar er all lycka med ert kommande projekt!

Arkitekt SAR/MSA   Pål Ross

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar