10 tips om hur du kan undvika problem med din entreprenör

Att bygga nytt hus är en dröm för många och i vår Husguide finner du flera olika typhus i alla möjliga stilar och prisklasser. Men tänk på att byggprocessen är snårig och ett stort ansvar ligger på den enskilde som byggherre för att drömmen inte ska bli en mardröm. Här bjuder vi därför på 10 tips från försäkringsbolaget Gar-Bo om hur du kan undvika problem längs vägen mot att förverkliga ditt drömhus.
Försäkringsbolaget Gar-Bo betalar i genomsnitt ut 35 – 40 miljoner kronor i skadeersättning varje år för allvarliga byggfel. Ofta är felen och skadorna omfattande samtidigt som en stor del hade kunnat förebyggas i byggprocessen. Vi vill att alla som bygger hus ska bli en minnesvärd erfarenhet rikare när huset är klart. För det är roligt att bygga hus! När man bygger hus och råkar ut för dyra förseningar och byggfel blir det dock ofta ett minne man skulle vilja glömma. Därför har vi sammanställt 10 tips som kan hjälpa dig att undvika fallgroparna som finns i byggprocessen, säger Kenneth Gustafsson, byggexpert på Gar-Bo.
1. Lär dig byggprocessens alla steg innan husbygget börjar. Att bygga hus är förmodligen ditt livs dyraste och viktigaste affär. Lär dig byggprocessens alla steg innan du köper tomt och undvik enkla och i vissa fall dyra fallgropar
2. Låt ingen stressa dig in i ett köp. Undersök tomt, hustillverkare och entreprenör noggrant innan du fattar ett beslut och jämför olika erbjudanden. Låt ingen stressa dig med erbjudanden likt ”idag finns den här, imorgon är den kanske borta”.
3. Använd avtals- och kontraktsmallen ABS 09 när du skriver entreprenadavtal. ABS 09 är en avtalsmall och standardvillkor för småhusentreprenader som bland annat arbetats fram av Konsumentverket. Använd alltid avtalsmallen och villkoren för alla avtal du skriver med entreprenörer. Koppla avtalet till en betalplan som preciserar när i byggprocessen du ska delbetala din entreprenör.
4 Begär in minst tre offerter per entreprenad. Att jämföra olika entreprenörers prisförslag ger dig insikt i vad ett entreprenadarbete bör kosta. Det är inte alltid som den billigaste entreprenören är den bästa. Får du ett prisförslag som är avsevärt lägre än dem andra finns det anledning till att undersöka varför det är så.
5. Betala aldrig i förskott! Kontrollera att beställt arbetet är utfört och betala efter kontrollen. Entreprenadarbeten och material ska aldrig betalas i förskott! När din entreprenör färdigställt en specifik etapp i betalplanen, och du har kontrollera att arbetet är utfört enligt avtal, först då ska du betala.
6. Ta alltid referenser på dina entreprenörer och kontrollera behörigheter. Ring och hör med entreprenörens tidigare kunder hur deras bygge gått. Skulle de vilja anlita samma entreprenör i framtiden? Kontrollera även om entreprenörer som ska vara behöriga också är det. Hantverkare som ska vara formellt behöriga eller certifierade är: elektriker, VVS-entreprenörer, plattsättare och trähusbyggare.
7. Välj en Kontrollansvarig (KA) som kan småhus. Det finns många bra KA i landet, många är duktiga på att kontrollera större entreprenader av typen sjukhus eller kontorsfastigheter. Småhusbyggen skiljer sig från dessa och det är till stor hjälp för dig om din KA är van vida att jobba mot konsument och storleksmässigt mindre entreprenörer.
8.Planera regelbundna byggmöten med entreprenör. Under ett byggmöte följer du upp med din entreprenör var de befinner sig i arbetet och hur deras tidsplan ser ut. Under byggmötena går ni igenom ändringar, tillägg och avdrag (ÄTA) i entreprenaden och upprättar alltid en skriftlig ÄTA-lista. Listan ska innehålla de förändringar ni kommit fram till, och specificera om förändringen innebär någon prisjustering för entreprenaden.
9.Upphandla utförande enligt Besiktningsmannaboken. Använd Besiktningsmannaboken för att specificera lägsta nivån på de entreprenadarbeten som du beställer. Boken beskriver vad din besiktningsman ska kontrollera och den innehåller även en sammanställning över vad som är fackmässigt godkänt utförande ett småhus. Besiktningsmannaboken har tagits fram gemensamt av byggbranschen och myndigheter.
10. Kräv att få se din entreprenörs försäkringsbrev. Din entreprenör måste ha en allriskentreprenadförsäkring som bland annat försäkrar mot stöld, brand och i viss mån olyckor på arbetsplatsen. Även Färdigställandeskydd och Byggfelsförsäkring är obligatoriskt när du bygger hus. Färdigställandeskyddet ska tillhandahållas av din entreprenör och vara i form av en Färdigställandeförsäkring eller en bankgaranti. Byggfelsförsäkring kan tecknas antingen av dig som privatperson eller av din entreprenör. Du ska alltid begära kopior på försäkringsbrev som din entreprenör tecknar.
Textbearbetning: Suzanne Linge Kontakt http://www.gar-bo.se/

Undvik fallgroparna och låt husbygget bli en rolig upplevelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kanske också gillar